sâmbătă, 12 octombrie 2019

Tatăl Nostru al Sfintei Vineri sau Tatăl Nostru al Sfintei Parascheva. Rugăciune arhaică transmisă în familia mea. Arheologie bisericească. Partea a XXII-a.S-a pornit Domnul Dumnezeu pe cal pe cărare, plângând și suspinând, cu nimeni nu S-a întâlnit decât cu trei surori a lui Lazăr, una Elisabeta, una Margareta și una Marta.
Și L-au întrebat pe Dumnezeu:
-         Unde te duci tu Doamne ?
-         Mă duc în Câmpul lui Ierusalim.
-         Ce să faci Doamne ?
-         Să culeg flori dalbe ?
Din flori dalbe ce făcea ?! Alpini, din alpini tulpini. Din tulpini ce făcea?! Făclii. Făcliile se aprindea, Sfântul Rai se deschidea.
În Sfântul Rai cine ședea?! Sfânta Vineri în genunchi ședea și din gură purcedea:
-    Cine a zice Tatăl Nostru al Sfintei Vineri, l-ar scote din apa ca păcura, l-ar păzi de broaște cât vacile și șopârle cât bârnele și l-ar ridica în înaltul cerului la buzele smerului la făcli aprinse și la mese întinse. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Amin.

miercuri, 17 iulie 2019

Tămiera mormântului. Arheologie bisericească. Partea a XIX-a.


             În ortodoxia românească, celui răposat după înmormântare i se tămâiază mormântul și i se aprind lumânări la mormânt timp de 6 săptămâni adică 40 de zile. Acestă tămiere se face de către o persoană anume sau de către membrii familiei

sâmbătă, 15 iunie 2019

marți, 14 mai 2019

Sfântul Epitaf în Perioada Penticostarului. Arheologie bisericească. Partea a XVII-a.În ortodoxia românească, Sfântul Epitaf după slujba Prohodului Domnului din Vinerea Mare a Săptămâni Patimilor se ținea agățat pe Sfântul Altar în partea dinspre Sfintele Uși Împărătești astfel că el se vedea din biserică până la Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh.

miercuri, 10 aprilie 2019