sâmbătă, 29 iunie 2013

A fost Sfântul împărat Constantin botezat în erezia semiariană?


Împăratul „Constantin a fost botezat în vila sa de la Ancyrona la marginile Nicomidiei de episcopul semiarian  Eusebiu de Nicomidia și alti clerici, cu câteva zile înainte de Rusalii în luna mai 337.”[1]

Este adevarată aceasta afirmatie?

Semiarianismul, cum arată și denumirea, este o ramură a ereziei ariene.
„Arianismul. Numele ereziei provine de la Arie, preot învățat din Alexandria.  [...] Arie combătea egalitatea și cosubstanțialitatea Fiului lui Dumnezeu cu Dumnezeu-Tatăl și prin aceasta nega dumnezeirea Fiului. El susținea cu tenacitate subordinaționismul, adică ideea eronată că Fiul lui Dumnezeu este mai mic decât Tatăl, fiind subordonat Tatălui. Princiipile ereziei ariene se pot sintetiza astfel:
1. Dumnezeu-Tatăl singur este principiul necreat și nenăscut. Înșăși denumirea de Tată cuprinde inevitabil în sine întâietatea și superioritatea Sa față de Fiul.  [...]
2. Fiul este creat din voința Tatălui, dar nu din ființa Lui, ci din nimic, fiind prima Sa creatură, însă nu din eternitate, căci a fost un timp când Fiul n-a existat. Astfel Dumnezeu Tatăl este fără început în timp ce Fiul are un început. După părerea eronată a lui Arie, Fiul lui Dumnezeu, fiind creatura Tatălui, nu este din substanța lui Dumnezeu Tatăl, și de aceea nu poate fi numit de o ființă cu Tatăl. [...]
3. Scopul pentru care Dumnezeu a creat pe Fiul este crearea universului, fiindcă Dumnezeu cel prea înalt, fiind ființă absolută pură, nu putea crea universul material decât cu ajutorul unei ființe intermediare, căci Dumnezeu suprem nu poate veni în contact direct cu materia, care e rea în sine și s-ar întina, idee împrumutată din doctrina eretică a gnosticilor.”[2]

            Afirmația nu este adevărată. Iată ce spun viețile sfintilor, care fac parte din Sfânta Tradiție:
 „Împărăţind în acea vreme marele Constantin (306-337), nu era încă luminat cu Sfântul Botez, [...]  după dumnezeiasca rânduială, împăratul Constantin a căzut într-o boală foarte cumplită şi fără leac, încât era plin de bube de la picioare până la cap. Erau duşi la dânsul mulţi doctori foarte înţelepţi, precum şi vrăjitori, nu numai din stăpânirea Romei, ci şi din Persia, însă nici o uşurare n-a aflat în boala sa. [...] 
Preabunul Dumnezeu, [...] a trimis la dânsul pe Sfinţii Săi Apostoli, Petru şi Pavel, care, pe când el dormea, i s-au arătat în vedenie, stând înaintea patului său. Şi i-a întrebat împăratul cine sunt şi de unde vin. Iar ei au răspuns: ‹‹Noi suntem Petru şi Pavel, Apostolii lui Iisus Hristos, trimişi la tine ca să te povăţuim pe calea mântuirii şi să-ţi spunem despre o baie, în care poţi să-ţi câştigi sănătatea trupului şi a sufletului şi să-ţi făgăduim veşnică viaţă de la Dumnezeu, pentru vremelnica viaţă cea dăruită de tine pruncilor, căci i-ai cruţat. Deci să chemi la tine pe episcopul Silvestru, care se ascunde de frica ta, în muntele Soractes şi învăţătura aceluia s-o asculţi; iar el îţi va arăta baia în care te vei curăţi de toate bolile, şi vei ieşi cu sufletul şi cu trupul sănătos››. Aceasta zicându-i sfinţii apostoli s-au dus de la dînsul.
         Împăratul, deşteptându-se din somn, se mira de acea vedenie, [...] . Apoi îndată a poruncit să caute pretutindeni pe episcopul Silvestru şi să-l aducă la sine cu cinste.
Aflând pe Silvestru şi ducîndu-l la împărat, acesta l-a primit cu cinste şi cu dragoste [...]. Apoi a spus cu amănuntul toată vedenia sa episcopului şi l-a rugat ca să-i arate baia în care ar putea să se cureţe de lepra cea sufletească şi trupească, [...] iar episcopul, punând mâna pe capul său, s-a rugat şi l-a pregătit pentru Botez. [...]
Sosind a şaptea zi, sfîntul a mers la împărat şi, învăţându-l multe despre tainele credinţei în Sfînta Treime, i-a pregătit baia Sfântului Botez, în care a intrat împăratul şi l-a cufundat Sfântul Silvestru, chemînd peste dânsul numele Preasfintei Treimi.
Atunci a strălucit o lumină mare din cer, mai frumoasă decît razele soarelui şi a umplut casa de multă strălucire; apoi împăratul s-a curăţit îndată de lepră, căzând de pe trupul lui ca nişte solzi de peşte în apă şi a ieşit din baie sănătos, încât nu s-a mai văzut nici urmă din bubele ce au fost pe trupul lui. Îmbrăcându-se în hainele cele albe, după Sfântul Botez, a spus singur: ‹‹Când m-am cufundat în apă, am simţit o mână de sus, întinzându-se şi atingându-se de mine››. Şi îndată a poruncit ca nimeni să nu mai îndrăznească a huli pe Hristos sau a mai face rău creştinilor.  Apoi a zidit în curtea sa împărătească o biserică în numele Mântuitorului Hristos”[3]
În concluzie, Sfântul Împărat Constantin a fost botezat în credinţa ortodox la Roma, de „Sfântul Ierarh Silvestru episcopul Romei care este prăznuit în 2 ianuarie”[4], conform Sfintei Tradiţii Ortodoxe.
Trebuie menționat că „Sfânta Tradiţie sau Sfânta Predanie este învăţătura dată (lăsată şi transmisă) de Dumnezeu prin viu grai Bisericii, din care o parte s-a fixat în scris, mai târziu. Ca şi Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie cuprinde descoperirea dumnezeiască trebuitoare mântuirii noastre.”[5]
Din Sfânta Tradiție fac parte următoarele aspecte: „hotărârile dogmatice ale sinoadelor ecumenice și ale sinoadelor locale aprobate de Sinodul al VI-lea Ecumenic; simbolurile și mărturisirile de credință ale Bisericii primare; mărturisirile de credință și catehismele mai noi ale Bisericii, canoanele apostolice și ale Sfinților Părinți, scrierile Sfinților Părinți, cultul divin, cuprins în cărțile de slujbă, monumentele de artă bisericească, datinile, obiceiurile și practicile Bisericii”[6].
Sfânta Tradiție este dogma revelată de Dumnezeu.[1] Preotul Prof. Dr. Ioan Rămureanu, Istoria bisericiască universală, Manual pentru Seminarile Teologice, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2004, p.112.
[2] Ibidem, pp.133-134.
[3] Sf. Silvestru, Episcopul Romei - Pagini Ortodoxe - Tripod, www.paginiortodoxe.tripod.com/vsian/01-02-sf_silvestru.html, accesat la date de 14.03.2013.
[4] Sf. Silvestru, Episcopul Romei - Pagini Ortodoxe - Tripod, www.paginiortodoxe.tripod.com/vsian/01-02-sf_silvestru.html, accesat la date de 14.03.2013.
[5] Sfânta Tradiție, www.orthodoxwiki.org, accesat la data de 15.11.2013.
[6] Pr. Conf. dr. George Remete, Dogmatică Ortodoxă, Manual pentru Seminarile Teologice, Ediţia a treia, revăzută şi adăugită, Reîntregirea, Alba Iulia, 2000, p.106.

vineri, 28 iunie 2013

Calendarul ateu al Revoluţiei Franceze introdus în Calendarul Bisericii Ortodoxe Romane!


De unde sunt denumirile lunilor: gerar, făurar, mărţişor, prier, florar, cireşar, cuptor, gustar, răpciune, brumărel, brumar, undrea, care se află în calendarul ortodox român?
Adesea vedem ca în Calendarul folosit de Biserica Ortodoxa Română sub denumirea lunilor cu nume romane apare şi o alta denumire care se dorește acestor luni, care ne induce gândul eronat, ca aşa le denumeau străbunii noştri valahi. Aceste denumiri de luni sunt: gerar, făurar, mărţişor, prier, florar, cireşar, cuptor, gustar, răpciune, brumărel, brumar, undrea.
În timpul Revoluţii Franceze s-a elaborate un nou calendar anticreştin şi o noua era anticreştină, Era Revoluţii Franceze, anul 1 fiind 1793.
În România acest a pătruns prin faptul că numele lunilor acestui calendar după ce au fost românizate, sunt introduse în calendarul Biserici Ortodoxe Romane. Aceste denumiri de luni sunt: gerar, făurar, mărţişor, prier, florar, cireşar, cuptor, gustar, răpciune, brumărel, brumar, undrea[1]. Cu omoloagele din limba franceză: Florar în română, floreal în franceză; brumar, brumărel în română, brumaire în franceză.
Calendarul Republican Francez sau Calendar Revoluţie Francez a fost un calendar creat şi implementat în timpul Revoluţiei Franceze, şi utilizate de către guvernul francez, aproximativ 12 de ani de la sfârşitul anului 1793 - 1805, şi pentru 18  zile  la Comuna din Paris în 1871. Noul sistem a fost proiectat în parte pentru a elimina toate influenţele religioase şi regaliste din calendar.”[2]
„În timpul celor 12 ani cât a fost în vigoare, calendarul a fost folosit în Franța și coloniile acesteia din America și Africa.”[3]
Comuna din Paris în 1871 
„Comuna din Paris [...] a fost un guvern care a condus Parisul începând cu 28 martie și până la 28 mai 1871. Ea a existat înaintea rupturii dintre anarhiști și marxiști, și ambele grupuri o consideră prima preluare a puterii de către clasa muncitoare în timpul Revoluției Industriale.”[4]
Structura Calendarului
 În Calendarul Republican Francez anul începea la 22 septembrie odată cu  [...]  echinocţiul de toamnă, anul avea 12 luni a câte 30 zile. Lunile se împărţeau în 3 decade astfel dispărând săptămânile. Numele lunilor fuseseră alese din fenomene ale naturii şi agricultură. Lunile încep de la începutul anotimpurilor astronomice precum în zodiacul grec.”[5]
Lunile calendarului erau :
„Toamna:
            Vendémiaire […]
            Brumaire […]
            Frimaire […]
Iarna
            Nivôse […]
            Pluviôse […]
            Ventôse […]
Primăvara
            Germinal […]
            Floréal […]
            Prairial […]
Vara
            Messidor […]
            Thermidor […]
            Fructidor  […]
Zilele decadelor
            primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi, décadi.
Zilele anului
În loc să poarte nume de sfânt, ca în calendarele creştine, fiecare zi este asociată unui mineral, plantă, animal (zilele terminate în cifra 5), sau unei unelte (zile terminate în cifra 0) ”[6].

Dacă cercetăm canoanele Bisericii Ortodoxe vedem ce aceasta sancționează creștinii care țin calendare păgâne sau sărbători păgâne:
Canonul 62 Trulan (Praznicele și datinile păgânești să nu fie ținute de creștini)
Aşa-zisele Calende şi cele numite Vota şi cele chemate Brumalia, şi prăznuirea care se face în cea dintâi zi a lunii lui martie voim ca de îndată să fie scoase din vieţuirea credincioşilor. […] De aceea, cei care de acum înainte s-ar apuca să facă ceva din cele zise mai înainte, după ce au fost puşi în cunoştinţă, poruncim ca aceştia, dacă ar fi clerici, să se caterisească, iar dacă ar fi laici, să se afurisească.
(24, 51, 65 Trulan[7]; 54 Laodiceea.; 13 Gangra.; 15, 45, 63 Cartagina.)
Canonul 65 Trulan (Datina aprinderii focului la lunile noi să înceteze)
Poruncim de la canonul de faţă (înainte) să înceteze focurile care se aprind de către unii la lunile noi, înaintea sălaşelor proprii de lucruri, sau a caselor, şi pe care, după un obicei vechi, se apucă să le sară. De aceea, oricine ar face ceva de acest fel, dacă ar fi cleric, să se caterisească, iar dacă ar fi laic, să se afurisească. Căci este scris în (cartea) a IV-a a împăraţilor: „Şi a zidit Manase altar întregii oşti a cerului, în cele două curţi ale casei Domnului, şi a trecut prin foc pe fiii săi, şi prezicea din semne şi ghicea din zborul păsărilor, şi a făcut grăitor din stomac (ventriloci), şi a înmulţit pe ghicitori, şi a înmulţit facerea răului înaintea Domnului ca să-L mânie pe El (IV împ. 21, 5-6).
(24, 51, 62 Trulan; 54 iMod.; 13 Gangra.; 15, 45, 63 Cartagina.)[8]


[1] Ac de croşetat.
[2] French Republican Calendar, www. wikipedia.org, accesat la data de 4.05.2012.
[3] Calendarul republican francez, www. wkipedia. org, accesat la data de 4.05.2012.
[4] Comuna din Paris, www. wikipedia.org, accesat la data de 22.04.2014.
[5] Calendarul republican francez, www. wkipedia. org, accesat la data de 4.05.2012.
[6] Calendarul republican francez, www. wkipedia. org, accesat la data de 4.05.2012.
[7] Canoane de la a doua sesiune a Sinodul al VI-lea Ecumenic.
[8] Canoanele bisericii ortodoxe, wwww.comptepv.typepad.fr/canonice/2009/07/canoanele-bisericii-ortodoxe-1.html, accesat la data de 20.12.2013.

joi, 27 iunie 2013

Crăciunul înlocuiește o sărbătoare păgână? Sărbători bisericești. Partea a I-a.

.„Sărbătoarea Nașterii Domnului (Natalis Domini) în ziua de 25 decembrie, a înlocuit sărbătoarea păgână a solstițiului de iarnă (natalis solis) a zeului persan Mithra de care era legat cultul soarelui, Hristos fiind totodată numit ‹‹Soarele Dreptații››. [1]
Este adevărată aceasta afirmatie?
Nu. Despre Iisus, a fost profețit că se va numii Soarele Dreptăţii. Iată, versetele:

Maleahi 3.20 :
19. Căci iată vine ziua care arde ca un cuptor. Şi toţi cei trufaşi şi care făptuiesc fărădelegea vor fi ca paiele, iar ziua care vine îi va arde, zice Domnul Savaot. ‹‹Şi nu va rămâne din ei nici rădăcină, nici ramuri. 20. Şi va răsări pentru voi, cei care vă temeţi de numele Meu, Soarele dreptăţii, cu tămăduire venind în razele lui şi veţi ieşi şi veţi zburda ca viţeii de îngrăşat. 21. Şi veţi călca în picioare pe cei răi, care vor fi ca cenuşa sub talpa picioarelor voastre, în ziua când Eu voi face judecată››, zice Domnul Savaot.;
Zaharia 3.8 :
8 Auzi acum, tu, Iosua, mare preot, tu şi cei mai apropiaţi ai tăi care-ţi stau înainte!; căci ei sunt bărbaţi prezicători: căci, iată, Eu Îl aduc pe servul Meu Răsăritul.”
 Luca 1.79 :
78. Prin milostivirea milei Dumnezeului nostru, cu care ne-a cercetat pe noi Răsăritul cel de Sus, 79. Ca să lumineze pe cei care şed în întuneric şi în umbra morţii şi să îndrepte picioarele noastre pe calea păcii.
Psalm26: „Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea.”
Psalmul 18: În soare Şi-a pus locaşul Său; şi El, ca un mire ce iese din cămara Sa, bucura-Se-va ca un uriaş ce-Şi aleargă drumul. De la marginea cerului îşi are ieşirea,
pân' la marginea cerului îi este alergarea, şi nimic nu se poate ascunde de căldura lui.
Isaia 9.1: „Poporul care locuia întru întuneric va vedea lumină mare şi voi cei ce locuiaţi în latura umbrei morţii lumină va străluci peste voi.”
Isaia 60.1-2:  „Luminează-te, luminează-te, Ierusalime, că vine lumina ta, şi slava Domnului peste tine a răsărit. Căci iată întunericul acoperă pământul, şi bezna, popoarele; iar peste tine răsare Domnul, şi slava Lui străluceşte peste tine. Şi vor umbla regi întru lumina ta şi neamuri întru strălucirea ta.”.
În Ioan 12:46: Mântuitorul însuşi se numeşte pe Sine lumină: „Eu, Lumină am venit în lume, ca tot cel ce crede în Mine să nu rămână în întuneric”.
Ioan 1.1-11: „Întru'nceput  era Cuvântul  şi Cuvântul era la Dumnezeu  şi Cuvântul Dumnezeu era.
Acesta era dintru'nceput  la Dumnezeu; toate printr'Însul s'au făcut şi fără El nimic nu s'a făcut din ceea ce s'a făcut.
Viaţă era într'Însul, şi viaţa era lumina oamenilor; şi lumina întru întuneric luminează şi întunericul nu a cuprins-o .
Fost-a om trimis de la Dumnezeu; numele lui era Ioan .
Acesta spre mărturie a venit, să mărturisească despre Lumină, pentru ca toţi să creadă prin el.
Nu el era Lumina, ci să mărturisească despre Lumină. Lumina era cea adevărată, Care, venind în lume, luminează pe tot omul.
În lume era şi lumea printr'Însul s'a făcut, dar lumea nu L-a cunoscut. Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit.”
1 Ioan 1.5; 6-7: „Şi aceasta e vestea pe care noi de la El am auzit-o şi v'o vestim: că Dumnezeu este lumină şi că'ntru El nu-i nici un întuneric.
            Dacă noi zicem că avem părtăşie cu El, dar umblăm întru întuneric, minţim şi nu săvârşim adevărul; dar dacă umblăm întru lumină, aşa cum El Însuşi este în lumină, atunci avem părtăşie unul cu altul, şi sângele lui Iisus, Fiul Său, ne curăţeşte pe noi de tot păcatul.”


[1] Pr. Prof. Dr. Ioan Rămureanu, Istoria bisericiască universală, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2004, p.106.

miercuri, 26 iunie 2013

Catacombele creștinilor, au existat ca locuri de rugaciune în cadrul cultului public?Nu. Cercetând Sfânta Tradiție a Bisericii Ortodoxe, Vieţile Sfinților, scrierile Părinților Apostolici din secolul I, scrierile Apoligeților Creștini din secolul II, scrierile reprezentanților Școlilor Catehetice înfințate de la jumătatea secolului al II în Alexandria, Cezareea Palestinei, Antiohia și în Edesa, nu pomenesc de catacombe că ar fi fost locuri unde creștinii își desfășurau cultul public. În cea mai reprezentativă lucrare despre istoria creștinilor din primele veacuri scrisă de Eusebiu de Cezareea (†340) intitulată Istoria Bisericească, nu se pomenește de catacombe.
În viața Sfântului Sebastian (18 decembrie) martirizat în timpul lui Dioclețian se pomeneste de catacombe ca  fiind loc de înmormântare.[1]


[1] Viaţa şi pătimirea Sfîntului Mucenic Sebastian şi a însoţitorilor lui (18 decembrie), Vieţile Sfinţilor pe luna decembrie, www.paginiortodoxe.tripod.com/vsdec/12-18-sf_sebastian.html , accesat la data de 25.06.2013.