marți, 7 ianuarie 2014

Structura copilăriei lui Iisus în Evanghelieia după Luca şi Matei

Evanghelia după Luca
1 Cele două vestiri  ( Lc1.5-25; Lc 1.26-38)
Vestea naşterii Sfântului Ioan (Lc1.5-25)
Vestea naşterii Mântuitorului (Lc1.26-38)
Imnele de laudă aduse lui Dumnezeu de Elisabeta şi Fecioara Maria (Lc 1.39-56)
2 Cele două naşteri (Lc 1.57-66; Lc 21-21)
Naşterea şi circumcizia Sfântului Ioan (Lc 1.57-66)
Naşterea şi circumcizia Mântuitorului (Lc 21-21)
Imnul de laudă adus de arhiereul Zaharia lui Dumnezeu (Lc 1.67-79)
Imnul îngerilor (Lc 2.14)
3 Îndoita consacrare a Mântuitorului la Templu (Lc 2.21-38; Lc 2.41-50)
Prezentarea Mântuitorului la Templu (Lc 2.41-50)
Regăsirea lui Iisus in Templu la 12 ani (Lc 2.41-50)
4 Profeţiile despre cei doi copii: Ioan şi Iisus (Lc1.65-79; Lc 2.22-39)
Profeţia mulţimilor şi a lui Zaharia despre Ioan
Profeţia drepţilor Simeon şi Ana despre Iisus
5 Sumare narative despre copilăria lui Ioan şi a Mântuitorului (Lc 1.80; Lc 2.39-40; 51-52)
Viaţa tainică a Sfântului Ioan
Viaţa tainică a Mântuitorului”[1]
Evanghelia după Matei
„1 Originea omenească a lui Iisus Hristos, Fiul  lui Dumnezeu şi Fiul lui Avraam: Arborele Genealogic (Mt 1.1-17)
2 Originea dumnezeiască a lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu (Emanuel) şi Fiul legal al lui Iosif: Vestea naşterii (Mt 1.18-25)
3 Închinarea Magilor(Mt 2.1-12)
4 Fuga în Egipt şi uciderea pruncilor nevinovaţi (Mt 2.13-18)
5 Întoarcerea din Egipt şi stabilirea în Nazaret (Mt 2.19-23)”[2][1] Lector Dr. Constantin Preda, Cartea neamului lui Iisus Hristos, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2006, pp.99-100.
[2] Ibidem, p.219.