luni, 11 noiembrie 2013

Minuni ale Ortodoxiei.


Cele 3 Minuni ale ortodoxiei se întâmplă numai pe stil vechi.

Minunea Focului Sfânt de la Ierusalim

„În Vinerea Sf. Paști, prohodul s-a terminat aproape de ziuă în Sâmbăta Sf. Paști. Iar când se citește Evanghelia: „Și au pecetluit mormântul împreună cu custodia” atunci intră armata în biserică și se duce și stinge cele 40 de candele de aur de la Sf. Mormânt și pe lespedea Sf. Mormânt [...] pun pecete, preoții au pus deja vată foarte groasă acolo, ca atunci când va veni Lumina s-o ia și s-o dea aprinsă la popor [...] pe urmă s-au stins cele 2770 de candele din tot mormântul.[...]
Sâmbătă la orele 11 [...] intră toată lumea liniștită în biserică [...] fiecare are în mâna lui câte un smoc de 33 de lumânări, atâtea câți ani a avut Domnul nostru Iisus Hristos. Pe la orele 12, [...] vine patriarhul, desculț și cu capul gol, îmbrăcat într-o cămașă albă de mătase cu mânecă largă. [...]  Patriarhul este controlat de armată în fața a mii de oameni, ca nu cumva să aibă ceva de aprins și să se spună că a făcut ceva și a aprins Sf. Lumină. După aceea episcopii îl îmbracă. [...] pe la orele 13, patriarhul se roagă în trei limbi: „Să ne rugăm să vie Sf. Lumină” [...] și ține rugăciunea lui cam o jumătate de oră [...] iar când se termină rugăciunea de chemarea a Sf. Lumini, numai ce auzi în biserică: „Kirie eleison, Gospodi pomilui, Doamne miluiește”- fiecare strigă în limba lui. Patriarhul stă în genunchi și exact când a ajuns Vecernia la cântarea „Lumină lină a slavei Tatălui ceresc…” a intrat un nor azuriu albastru în biserică, la care nu te puteai uita, că te orbea. Din nor a fulgerat de 3 ori, un fulger [...] și s-a dus lin, drept la mormântul lui Hristos, când a atins piatra de pe Sf. Mormânt, toată vata de pe el s-a aprins și toate candele s-au aprins singure. La cei din balcoanele de sus li s-au aprins singure lumânările în mâini. Patriarhul a chemat armata, care a rupt sigiliile și când s-au deschis ușile de la Sf Mormânt, înăuntru era un cuptor mare de văpaie de foc, o văpaie albăstruie albă. Patriarhul are niște cutii mari cu cheițe și cu mânera și cu multe găuri. Patriarhul ia vata aprinsă și o bagă cu foc în cutii și Lumina țâșnește prin găuriile cutiilor și apoi le încuie cu cheița și i-a cutiile de mânere, iar diaconii merg înainte și havași (soldați) cu culioane roșii, ca protopopii și cu bastoane de argint, care-l păzesc pe Patriarh și merg prin mijlocul bisericii cu vasele cu lumină și strigă: „Veniți de luați lumină” de la Lumina patriarhului mii și mii de lumânări se aprind că țâșnește pe găurile acelea ca razele soarelui. [...]
Lumina aceasta a învierii se aprinde numai la Paștile ortodoxe, la cele catolice nu se aprinde. [...] Lumina este imaterială, timp de 2 minute dai pe față cu ea și nu te arde.”[1]


Lumina Sfântă nu se aprinde pe stil nou.

„Echipele sociologice inițiate de Dimitrie Gusti între cele două războaie mondiale au cercetat și percepția țăranului român asupra timpului. Atunci au constat că reforma calendarului nu a fost bine primită în mediul rural. În contradicție cu tradiția. Între alte date, sociologii au cules și impresiile sătenilor despre reformă. Concluzii au fost formulate de Ernest Bernea, în studiul „Timpul la țăranul român", publicat în 1940. [...]
 Scria Ernest Bernea. „Moștenirea din bătrâni alcătuiește însuși felul de existență al acestei comunități; tradiția este atotstăpânitoare (...) Tot ce vine din trecut are un caracter aproape religios, față de care se impune cel mai profund respect".
 Pentru țăranul român, mai scrie Bernea, atacarea calendarului a însemnat atacarea cultului, a religiei însăși. Chestionați de sociologi, [...] țăranii auziseră că de Paștele anului 1925, lumina învierii nu s-a aprins pe Sfântul Mormânt de la Ierusalim în ziua Paștelui pe stil nou. „În noaptea de înviere, la sfântul mormânt se aprind niște lumânări, singure. În 1925 la sfântul mormânt nu s-au aprins lumânările cu 13 zile mai târziu, pe stil nou, și de atunci Paștele a rămas tot pe vechi, Dumnezeu nu a vrut altfel", au mai spus țăranii.”[2]
„În 1969-1970, Patriarhul ortodox al Ierusalimului Benedict a introdus Calendarul Iulian Revizuit determinat de Consiliul Mondial al Bisericilor cu sediul la Geneva, care a schimbat calcularea  datei evenimentului. În același an, Focul Sfânt nu apare la Sfântul Mormânt. Cronologia ecleziastic originală (Calendarul Bisericii Ortodoxe Răsăritene), cu calcularea inițială a datei a fost imediat restaurată, și Focul Sfânt a reînceput să apare în anul următor și după aceea.”[3]

Minunea întoarcerii Iordanului înapoi

„În fiecare an,[...] cu o zi înainte de Boboteaza (conform Calendarului Iulian[4], pe 18 ianuarie), în timpul sfințirii apelor, are loc miracolul râului Iordan  care își inversează curgerea sa. Miracolul se repetă în fiecare la data de 18 ianuarie, în unii ani, cu mai mult intensitate. În conformitate cu Sfânta noastră Biserică Ortodoxă, minunea a avut loc atunci când Iisus a intrat în râul Iordan pentru a Se botezat de Marele Profet și Sfânt Ioan Botezătorul când ‹‹Iordanul și-a inversat curgerea sa! ››[5]

Minunea Sfântului Nor  ce apare deasupra Muntelui Tabor
            „Norul Sfânt care coboară pe Muntele Tabor în fiecare an la 19 august, când este sărbătoarea Schimbării la față lui Hristos în funcție de Calendarul Iulian[6], urmat de Patriarhia Ierusalimului. Acesta este un miracol [...] în fiecare an [...] și este vizibil cu ochiul liber. Sfântul nor poate fi, de asemenea, [...]  ca o ceață. [...] Miracolul are loc ca urmare a slujbei de Priveghere [...]. Acest miracol apare indiferent de cât de clar este cerul [...] și este un fapt observabil care se întâmplă în același timp, în fiecare an, la aproximativ ora 4:00 odată cu încheierea Sfintei Liturghii. [...] Acest Nor Sfânt se pogoară numai deasupra  Mănăstirii ortodoxe de pe Muntele Tabor, nu și deasupra celorlalte biserici eretice de pe munte. Când Norul Sfânt se pogoară parfumează și luminează zona cu o culoare roșie-alburie (unii spun portocaliu), în mijlocul nopții. Parfumul se răspândește ca tămâia, deși este diferit de tămâie.”[7]


[1] Diacon Gheorghe Băbuț, Pelerinul Român, Colecția ortodoxia românească, editată de Mănăstirea Porțărița, Editura Pelerinul Român, 1997, pp. 143-144.
[2] Reforma calendarului a adus schisma în Biserica Ortodoxă, www. adevarul.ro/cultura/istorie/reforma-calendarului-adus-schisma-biserica-ortodoxa-1_50b9f0fd7c42d5a663ad0fa4/index.html, accesat la data de 7.11.2014.
[3] Theoharis Kekis, The Orthodox Church Calendar, Cyprus Action Network of America, www.cyprusactionnetwork.org/yahoo_site_admin/assets/docs/Orthodox_Church_Calendar.334130901.pdf, accesat la data de 13.11.2014.
[4] Este vorba de Calendarului Iulian pe stil vechi în care data de 5 ianuarie cade în Calendarul pe stil nou  în 18 ianuarie .
[5] Theophany/Epiphany, the miracle of the River Jordan, and the Great Prophet John the Baptist
January 5, 2010 in Orthodox Saints and Church Fathers, Orthodox Sermons & News, www.orthodoxword.wordpress.com, aceesat la data de 12.10.2013.
[6] Este vorba de Calendarului Iulian pe stil vechi, în care 6 august cade în Calendarul pe stil nou în 19 august .
[7] MYSTAGOGY: The Miraculous Holy Cloud of Mount Tabor, www. johnsanidopoulos.com, accesat la data de 12.10.2013.

sâmbătă, 2 noiembrie 2013

Câți teologi are Biserica Ortodoxă?


„Cuviosul şi de Dumnezeu purtătorul părintele nostru Simeon Noul Teolog (949–1022) este unul din cei trei sfinţi ai Ortodoxiei care poartă titlul de „Cuvântător de Dumnezeu”[1] (ceilalţi doi fiind Sf. Apostol şi Evaghelist Ioan şi Sf. Grigorie Teologul)” [2]


Cu titlul de teologi au mai fost numiți și Sfântul Vasile cel Mare și Ioan Gură de Aur. Problema acesta ca doar 3 sau 5 teologi are Biserica Ortodoxă, este de influență catolică, deoarece ei își declară marii învățați în religia catolică doctori sau magister, asemena acestora: „Bernard Clairvaux (†1153) [...] pentru frumusețea și dulceața cuvântărilor sale a fost numit ‹‹doctor melifluus›› - dulce ca miere [...], Pertu Lombardul (†1160), numit ‹‹magister sentențiarum››, [...] Alexandru de Hales (†1245) [...] pentru puterea lui de argumentare a fost numit ‹‹doctor irrefrangabilis›› - doctor de necombătut, [...] Ioan de Fidanza supranumit Bonaventura (†14 iulie 1274) [...] pentru meritul deosebit  de a fi pus  contemplația deasupra tuturor practicilor și învățăturilor religioase, precum și pentru faptul că a fost  un mare conducător al Ordinului Franciscanilor, Ordin serafic, el a fost numit ‹‹doctor seraphicus››, [...] Albert cel Mare (1206 - † 15 noiembrie 1280) [...] pentru meritele sale în studiul teologiei și filozofiei [...] este proclamat  ‹‹doctor universalis››, [...] Toma de Aquino (1225 - † martie 1274)  [...] l-a proclamat  [...] ‹‹doctor angelicus››, pentru blândețea și curăția vieții sale, [...] Ioan Duns Scot ( 1274 - †8 noiembrie 1308) [...] pentru ideile sale teologice și filozofice și pentru argumentele pătrunzătoare cu care a combătut raținalismul excesiv al lui Toma de Aquino, [...] a fost numit ‹‹doctor subtilis››. ”[3]


[1] Teolog.
[2] Simeon Noul Teolog, ro.orthodoxwiki.org, accesat la data de 6.04.2013.
[3] Pr. Prof. Dr. Ioan Rămureanu, Istoria bisericiască universală, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Biserici Ortodoxe Române, București, 2004, pp. 360-370.

Cum trebuie să fie lumânările, tămâia, uleiul și cărbunele folosite în Biserică? Arheologie bisericească. Partea a I-a.


Lumânările, tămâia, uleiul și cărbunele trebuie să fie fără adaosuri petrochimice, sau sintetice, ele trebuie să fie făcute din ceară de albine, rășinii de arbori, semințe de plante, carbune natural. Lumânările, tămâia, uleiul și cărbunele trebuie să fie conform Sfintei Tradiți.
În cazul lumânărilor nu trebuie folosită parafina. „Ceară de parafină se referă la o substanță solidă, moale albă sau incoloră, care este folosită ca lubrifiant și pentru alte aplicații. Acesta este derivat din petrol și constă dintr-un amestec de molecule de hidrocarburi care conțin între douăzeci și patruzeci atomi de carbon.”[1]
„Parafina a fost distilată prima dată în 1830 și a revoluționat confecționarea lumânărilor, deoarece era un material necostisitor, ce producea o lumânare inodoră de calitate. Industria a fost ulterior devastată, o dată cu distilarea kerosenului (numit și ulei de parafină, sau simplu, parafină, ceea ce ducea la confuzii)”[2].
În cazul tămâii trebuie folosit doar „rășina unor specii de arbuști din specia Boswellia din India și Arabia de sud (Oman), care - prin încălzire - emană un miros plăcut de balsam. Se obține prin crestare (tăietură) din scoarța arbuștilor și solidificare sub forma unor boabe neregulate, de culoare roșiatică sau gălbuie. Prin ardere, produce un fum cu miros pătrunzător.”[3] În România mai  vedem ca se vinde, la Biserică, tămâie din rășină de brad, probabil după o veche tradiție din cauza năvălitorilor și a otomanilor, care nu înslesneau negoțul cu tămâie.
În cazul uleiului trebuie folosit cel „extras din diferite plante: floarea soarelui, [...] măslin, [...]  in”[4], ca uleiuri tradiţionale folosite în Biserică.


[1] Paraffin wax, www.wikipedia.org, accesat la data de 25.04.2013.
[2] Lumânare, www.wikipedia.org, accesat la data de 25.04.2013.
[3] Tămâie, www.wikipedia.org, accesat la data de 21.04.2013.
[4] Ulei, www. wikipedia. org, accesat la data de 21.04.2013.

Canonul Vechiului Testament în Bisericile Crestine din lume. Canonul cărților biblice. Partea a I-a.

                  „Biblia [...] este o colecție canononică de texte considerate sacre în iudaism și în creștinism. Termenul Biblie este comun în cele două, religii, deși conținutul fiecăruia dintre colecțiile lor de texte canonice nu este același. Diferite grupuri religioase includ diferite cărți autoselectându-și canonul lor, în ordine diferită, și uneori, combina sau divid cărțile, sau includ materiale suplimentare în cărțile canonice .
 [...] 
 Prima parte a Bibliei creștine, Vechiul Testament, care conține, cel puțin, 24 de cărți ale Bibliei Ebraice divizat în 39 de cărți  dispuse diferit față de Biblia Ebraică. Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă deține, de asemenea, anumite cărți deuterocanonice și pasaje, care fac parte din canonul Vechiului Testament. Cea de a doua parte este Noul Testament,  care conține 27 cărți: Cele 4 Evanghelii canonice, Faptele Apostolilor, 21 de Epistolele sau scrisori, și cartea Apocalipsei. […]

Vechiul Testament

Cărțile care alcătuiesc Vechiul Testament creștin diferă între Biserica catolică, ortodoxă și protestantă, mișcarea protestantă a accepta numai acele cărți conținute în Biblia ebraică, în timp ce catolicii și ortodocșii au canoane mai largi. […]

Cărți apocrife sau deuterocanonice
[...]
O serie de cărți care fac parte din traducerile Peshitta ori Septuaginta [...], dar nu se găsesc în Biblia ebraică (rabinică) (de exemplu, printre cărțile protocanonice) sunt adesea menționată ca fiind cărți deuterocanonice de  către romano-catolici referindu-se la o dată ulterioară secundar (de exemplu, deutero) canonul, canon care s-a stabilit definitiv de către Conciliul de la Trent 1545-1563. Acesta include 46 de cărți pentru Vechiul Testament (45 dacă Ieremia și Plângerile sunt considerate ca una) și 27 pentru Noul Testament.
Cei mai mulți protestanți numesc aceste cărți apocrife. Tradițiile protestante moderne nu acceptă cărțile deuterocanonice drept canonice, deși Bibliile protestante le-au inclus în secțiuni Apocrife până în 1820. Cu toate acestea, Romano-Catolicii și Bisericile Ortodoxe Răsăritene include aceste cărți, ca făcând parte din Vechiului Testamentul al lor.

Biserica Romano-Catolică recunoaște:

    Tobit
    Judita
    1 Macabei
    2 Macabei
    Înțelepciun lui Sirah (sau Eclesiastul)
    Baruh
    Scrisoarea lui Ieremia (Baruh Capitolul 6)
    Adaosurile grecești la Estera (Cartea Estera , capitolele 10:04 - 12:06)
    Rugăciunea lui Azaria și Cântecul celor Trei Sfinți Copi pentru versetele 1-68 (Cartea   lui Daniel, capitolul, versetele 24-90)
    Suzana (Cartea lui Daniel, capitolul 1)
    Bel și Dragonul (Cartea lui Daniel, capitolul 14)

Biserica Ortodoxă Greacă și Rusă recunosc și adaugă pe lângă acestea de mai sus următoarele:

    3 Macabei
    1 Ezdras
    Rugăciunea lui Manase
    Psalmul 151

Biserica ortodoxe Rusă și Georgiană includ:

    2 Ezdras de exemplu, Ezdras latin în Bibliile rusă și georgiană

Există, de asemenea, 4 Macabei, care este acceptată canonică numai în Biserica Georgiei, dar ea a fost inclus de către Sf. Ieronim într-o anexă în Vulgata, și ca anexă la Biblia ortodoxă greacă, ea fiind, prin urmare, uneori inclus în colecțiile Apocrife.

Tradiția ortodoxă siriacă include:

    Psalmii 151-155
    Apocalipsa lui Baruh
    Scrisoarea lui Baruh

Canonul biblic etiopian include:

    Jubileul
    Enoh
    1-3 Meqabyan
    și alte cărți .

Biserica Anglicană foloseste liturgic unele din cărțile apocrife. Prin urmare, ediții ale Bibliei destinate utilizării în Biserica Anglicană include cărțile deuterocanonice acceptate de Biserica Catolică, plus 1 Esdras, 2 Esdras și Rugăciunea lui Manase, care au fost în anexa Vulgata.”[1]

În legătură cu Cartea Ezdra trebuie afirmat că :
1 Ezdras
 1 Ezdras (în greacă Έσδράς Α), […] ca parte a traducerii Septuagintei a Vechiului Testament, ea este considerată ca fiind canonică în bisericile din Răsărit, dar apocrife în Occident. I Ezdra se găsește în Hexapla lui Origen. Versiunile grecești și cele conexe ale Bibliei includ atât Ezdra α și Ezdra β(Ezra-Neemia), în paralel. […]
Cartea numita in mod normal 1 Ezdra este numerotat diferit între diferite versiuni ale Bibliei. În cele mai multe ediții ale Septuagintei, cartea este intitulat în limba greacă: Έσδράς Α'și este plasat în fața cartea unică de Ezra-Neemia, care este intitulat în limba greacă: Έσδράς Β'. [2]
I Ezdra este Cartea 3 Ezdra din Biblia românească și 2 Ezdra din Biblia rusă și georgiană.
2 Ezdra
„Ca și cu 1 Esdras, există o oarecare confuzie cu privire la numerotarea aceași cărți. Unele manuscrise latine incipiente o numesc 3 Ezdras, în timp ce Ieronim și manuscrisele latine medievale o denumesc 4 Ezdra, care este acum și numele folosit pentru ea în edițiile critice moderne, care sunt, în general, în limba latină, limba celor mai complete exemplare. După 1 și 2 Ezdra a lui Ieronim au fost notate Ezdra - Neemia în vremurile recente, desemnarea 2 Ezdra a devenit comună în Bibliile englezești. Ea apare în Anexa la Vechiul Testament al Biblie slavone, unde este numită 3 Ezdra, iar în Biblia ortodoxă Georgia este denumită tot 3 Ezdra. Acest text este, uneori, de asemenea, cunoscut sub numele de Apocalipsa lui Ezdra.”[3]
2 Ezdra este Cartea 4 Ezdra din Vechiul Testament al Bibliei lui Ieronim iar ortodocșii ruși și georgeni o denumesc 3 Ezdra care nu este tot Cartea 3 Ezdra din Biblia românească.
2 Ezdra lipsește din Biblia românească.

Cartea  4 Macabei
 „Cartea 4 Macabei [...] nu este în Biblile celor mai multe biserici, dar este în anexă în Biblia grecească, și în canonul Bibliei georgiene. Acesta a fost în 1688 în Biblia românească, unde a fost numit «Iosip», dar nu mai este tipărită în Biblia ortodoxă românească de astăzi.”[4]

Din Biblia românească ortodoxă lipsește cartea 4 Macabei din Biblia georgiană, și cartea 2 Ezdra adică 3 Ezdra din Biblile rusă și georgiană.
Cu siguranță ar trebui reintruduse.


[1] Bible, www.wikipedia.org, accesat la data de 2.11.2013.
[2] 1 Esdras, www.wikipedia.org, accesat la data de 20.11.2013.
[3] 2 Esdras, www.wikipedia.org, aceesat la data de 20.11.2013.
[4] 4 Maccabees, www.wikipedia.org, aceesat la data de 21.06.2014.