duminică, 8 iunie 2014

Cele şapte cuvinte rostite de Iisus pe CruceCele şapte cuvinte rostite de Iisus pe Cruce:
„Părinte iartă-le lor că nu ştiu ce fac! (Luca 23.34)
Adevărat grăiesc Ţie, astăzi vei fi cu Mine în rai! (Luca 23. 43)
Femeie, iată fiul tău! Şi ucenicului i-a zis iată mama ta! (Ioan 19. 26-28)
Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit? ( Matei 27.46; Marcu 15.34)
Mi-e sete! (Ioan 19.28)
Săvârşitu-s-a! (Ioan 19.30)
Părinte în mâinile Tale îmi dau Duhul Meu! (Luca 23.46)”[1]


[1] Viu este Dumnezeu, Catehism ortodox, Traducere în limba română şi postfaţă de Părintele Ioan Nicolae, Reîntregirea, Alba Iulia, 2009, p. 225.