miercuri, 8 octombrie 2014

Patima Domnului Iisus HristosSuspinurile, loviturile, bătăile și rănile suferite de Mântuitorul pentru mântuirea noastră.

Pentru mulțimea Sfintelor Patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos, dăm spre știre credincioșilor acestea.

Mai înainte de moartea Crucii, Domnul Iisus a slobozit din inimă 109 suspinuri umilite.
În toată vremea pătimirii Sale a vărsat din ochi 67.200 picături de lacrimi; iar picături sângerate din ochi și din tot Trupul au picat 1.180.225.
            De părul capului și de barbă a fost tras și târât de 78 de ori.
S-a poticnit și a căzut la pământ, începând de la Grădina Ghetsimani, unde L-au prins, și până la Ana arhiereul, de 7 ori.
Când Îl împingeau până la poticnire, I s-au dat 172 de lovituri la picioare și la fluiere. A fost ridicat de 23 de ori de păr și de funia cu care era legat de grumaz.
Tifle peste obraz, peste gură și între ochi a primit de 28 de ori.
A fost lovit peste grumaz de 25 de ori.
Peste cap și peste piept a primit 28 de lovituri.
Malh. Căruia Mântuitorul i-a vindecat urechea tăiată de Petru în Grădina Ghetsimani, înarmându-și mâna cu o mânușă de fier, L-a lovit pe Mântuitorul peste gură așa de puternic, încât s-a auzit lovitura în toată curtea arhiereului. Această lovitură a clătinat dinții Mântuitorului din gură și L-a prăbușit la pământ. Atunci I-a curs mult sânge din gură și din nas. Degetele acelei înveninate mâini au rămas întipărite pe Fața Domnului Iisus.
 Osebit de acea palmă de fier, Mântuitorul a mai fost lovit încă de 100 de ori cu palmele peste obraz.
A fost izbit de moarte o dată de stâlpi.
A fost târât de 3 ori de pământ.
 La stâlp a fost bătut cu toiege de spini clenciuroși. Cu biciuri noduroase rău înveninate și cu lanț de fir în mușchi a primit 6.666 de lovituri iar răni deosebite au fost 5.000.
Peste acelea toate I se mai adaugă și altele mai cumplite, încât de multe ori după firea omenească, nevoia ar fi urmat să moară după acelea prea multe și grele pătimiri în drumul Crucii și pe Cruce, dacă Dumnezeirea nu întărea omenirea.
Osebite răni au fost pe preasfântul Trup al Mântuitorului 1.199 de vânătăi.
Pe cap au fost 1.000 de împunsături, făcute de cununa de spini cumplit de ghimpoși care se punea și se lua de pe cap până de câte 50 de ori pe rând de către vrăjmații Săi. 
A fost lovit de 40 de ori din toată puterea călăilor cu trestia și cu toiege peste cap și peste cununa de spini. Din acele lovituri au intrat în capul Domnului Iisus, ghimpi, unii mai adânci decât alții. Astfel, 5 ghimpi au intrat în capul Mântuitorului, până la creieri, din care 3 ghimpi au rămas în Cap și după învierea Lui.
A fost scuipat în Față de 100 de ori.
A fost tras de 20 de ori de nas cu batjocură într-o parte și în alta.
De urechi a fost scuturat de 30 de ori.
A căzut foarte greu de 5 ori sub povara Crucii, pe când Și-o ducea spre Gologota.
A primit19 lovituri de moarte.
Din cauza mulțimii torturilor dulcele nostru Mântuitor a slăbit adeseori până la istovire completă, din care cauză ostașii s-au văzut nevoiți a sili pe Simion Cirineanul, să-L ajute a-Și duce Crucea grea, până sus pe Golgota.[1][2]


[1] Această descoperire a făcut-o Îngerul Dumnezeu, celui între Sfinți Părintelui nostru Dimitrie Mitropolitul Rostovului.
[2] Protosinghel Nicodim Mandiţă, Crucea Spirituala în viaţa Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Editura Agapis, 1994, p.143-164.