marți, 20 ianuarie 2015

Schimbarea calendarului. Calendar pe stil vechi vs Calendar pe stil nou. Partea a IX-a din XICalendarul ne arată ce slujbe trebuie să se săvârșescă la Biserică.

Slujbele care se săvârșesc în cadrul cultului divin public, adică la Biserică, în cinstea sfinților, a îngerilor și a lui Dumnezeu, se săvârșesc după cum ne arată calendarul ortodox, nici o slujbă din cadrul cultului divin public al Bisericii nu se poate face fără să se consulte calendarul.
Modul cum slujbele se săvârșesc ni-l arată carte de rânduieli a slujbelor numită Tipic bisericesc.
Primul Tipic bisericesc a fost „Tipicul Sfântului Sava de Ierusalim, [...] dat Sfântului de Iisus Hristos în vedenie”[1] în „anul 470”[2]
 „Tipicul este acea carte de cult a Bisericii Ortodoxe, care cuprinde regulile stabilite de Sfinţii Părinţi, pentru săvârşirea serviciului divin, în întreg anul bisericesc.[...]
În Tipic [...] întâlnim indicaţii cu privire la oficierea ciclului zilnic al slujbelor bisericesti (Utrenie, Ceasuri, Sfânta Liturghie, Vecernie, Pavecerniţa); ciclului săptămânal (Octoih); ciclului lunar (Minei); slujbelor din Postul Mare (Triod) și Penticostar. [...]
Tot în Tipic întâlnim rânduielile de slujba ale Sfintelor Taine și ale ierurgiilor principale, precum și indicaţii asupra unor practici din domeniul cultului (aprinderea luminilor în biserică, tragerea clopotelor și toaca, ) practici rituale (ca scoaterea Sfintei Cruci din Altar în mijlocul bisericii, la Denia celor 12 Evanghelii din Săptămâna Patimilor, reguli de ajunare, cum să petreacă monahii în chiliile lor, la masa și în biserică la anumite sărbători și praznice).”[3][1] Diacon Gheorge Băbuț, Postul ortodox și mîncările de post, Editura Bisericii ortodoxe din Moldova, sine anno., p.22.
[2] Ibidem, p.22.

Schimbarea calendarului. Calendar pe stil vechi vs Calendar pe stil nou. Partea a VIII-a din XIProblema echinocțiul de primăvară ori de toamnă sau solstițiului de vară ori de iarnă.


 Echinocțiul de primăvară sau de toamnă ori solstițiul  de vară sau de iarnă, poate întârzia sau poate fi mai devreme de datele stabilite convențional în calendar, așa cum se întâmplă în zilele noastre, de exemplu „în anul 2013 echinocțiul de primăvară a căzut în 20 martie”[1] nu în 21 cum este stabilit convențional.
Acest lucru înseamnă că Biserica, ce a schimbat calendarul, pe stil nou, trebuie în fiecare an să mute serbarea sfinților care cad de echinocțiu sau solstițiu, în ziua în care cade acestea, dar Biserica pe stil nou, nu face acest lucru, încălcându-și principiul, conform căruia calendarul e strict stiințific și nu ține de Sfânta Tradiție a Bisericii.[1] Echinocțiu, www. wikipedia. org., accesat la data de 31.03.2013.

Schimbarea calendarului. Calendar pe stil vechi vs Calendar pe stil nou. Partea a VII-a din XI Situatia actuala a calendarului în Biserica Ortodoxă

            La începutul secolului al XX-lea Biserica Ortodoxa avea Calendarul în Era Papala(Anno Domini) dar respecta calendarul iulian pe stil vechi.
În anul 1923 a avut loc un Sinod ortodox în Grecia la care s-a hotărât adoptarea Calendarului Gregorian. Iar în anul 1948, s-a ţinut un alt Sinod la Moscova, în care s-a hotărât ca Pastele, să se ţină pe stil vechi la cei ce au trecut pe stil nou.
„Pentru menţinerea de bune raporturi între Bisericile Ortodoxe la Conferinţa ele la Moscova din 1948, dezbătându-se problema calendarului cu valoare pentru întreaga Ortodoxie, s-a stabilit ca sărbătorirea Sfintelor Paşti să se fixeze după stilul vechi (calendarul iulian) în conformitate cu Pascalia Alexandrină, iar sărbătorile fixe după calendarul în uz al Bisericii autocefale respective, ca şi obligaţia pentru clerici şi simpli credincioşi de a urma stilul acelei Biserici locale în graniţele căreia ei locuiesc, primindu-1 ca unul din obiceiurile acelei Biserici.
Biserica Ortodoxă Română aplică - în privinţa calendarului - hotărârile Consfătuirii de la Moscova. O reglementare unitară însă se aşteaptă de la viitorul Sfânt şi Mare Sinod în pregătire, pentru a se rezolva astfel această problemă importantă pentru cultul Bisericii Ortodoxe.”[1][1] Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, Drept Canonic Ortodox. Legislație și Administrație Bisericiască vol.II, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1990, pp. 328-329.

Schimbarea calendarului. Calendar pe stil vechi vs Calendar pe stil nou. Partea a VI-a din XI


Era Bizantină și Era Papală

Adevărata problema a calendarului creştin ortodox a început, atunci când Papii au schimbat Era Bizantina (cunoscută sub denumirea Anno Mundi) cu Era Papala (cunoscută sub denumirea  Anno Domini) iar ortodocși au fost atrași să schimbe și ei Era Bizantină, în acest fel ei încălcându-și Sfânta lor Tradiție.

Era Bizantină (Era ortodoxă)

Era Bizantină „ [...] constituie calendarul folosit oficial începând din anul 691 d.Hr. până în 1728 de către Biserica Ortodoxă Răsăriteană, în Patriarhia Ecumenică din Imperiul Bizantin din 988 d.Hr. până în 1453 iar în Rusia din 988 d.Hr. până în 1700. Acest calendar, derivat din versiunea Septuaginta a Bibliei, plasează data creaţiei lumii cu 5509 ani înainte de Naşterea Domnului şi a fost caracterizată de o anumită tendinţă care era deja o tradiţie printre creștini şi evrei, de a număra anii de la facerea lumii (latină: Annus Mundi / Ab Origine Mundi (AM)). Anul întâi al acestui calendar, data presupusă de facere a lumii, este anul dintre 1 septembrie 5509 î.Hr. şi 31 august 5508 î.Hr.. [...]
Calendarul a fost calculat ca începând în 1 septembrie iar despre Iisus se considera că s-a născut în anul 5509 Annus Mundi (AM) - ani de la facerea lumii. Astfel, calendarul istoric a fost calculat de la facerea lumii, şi nu de la Naşterea lui Hristos, cum se proceda în Apus. Biserica Răsăriteană a evitat folosirea sistemului Anno Domini al lui Dionysius Exiguus, în Constantinopol data Naşterii lui Hristos fiind subiectul controverselor o lungă perioadă, până în secolul al XIV-lea. Pe de altă parte, Cronologia bizantină era identică cu Calendarul Iulian, cu excepţia următoarelor:

        numele lunilor au fost transcrise din latină în greacă
        primul an după facerea lumii a ţinut de la 1 septembrie 5509 î.Hr. până la 31 august 5508 î.Hr..
        prima zi a anului era 1 septembrie”[1]

Săptămâna în Era Bizantină

 Calendarul roman a atribuit una dintre zeităţile planetare pentru fiecare zi a săptămânii începând cu Soarele și continuând cu Luna, Marte, Mercur,
Jupiter, Venus și Saturn. Bizantinii firesc evitată folosirea acestor nume latine cu ecourile lor păgâne.
Ei au început săptămâna cu ‹‹Ziua Domnului›› (Kyriake), urmată de o succesiune ordonată de zile numerotate: Deutera, Trite, Tetarte, şi Pempte, o zi de ‹‹pregătire›› (Paraskeva), şi în cele din urmă Sabatton. Fiecare zi a fost consacrată pentru amintirea a unuia sau mai mulți martiri sau sfinți.”[2]

Anno Domini (Era Papală)

„Eră se bazează pe numerotarea anilor de la  naşterea [...] lui Iisus[...], cu d.Hr[3] se numără anii de la începerea acestei Ere, şi cu î.Hr[4] se numără ani înainte de începerea Erei. ”[5]
Era a fost creată „în anul 525 [...] de către Dionisie cel Mic. [...]
    Anul civil, [...]  începea la 1 ianuarie.”[6]

 Era Papala (Anno Domini) nu poate fi acceptată de ortodoxie

În Era Papala (Anno Domini) anul 1 se calculează de la naşterea lui Hristos, prima lună din an fiind ianuarie iar ultima decembrie.
            În Era Bizantina anul 1 se calcula de la zidirea lumii după anii înșirați în Biblie, prima lună din an fiind septembrie iar ultima august.
            În Era Papala suntem deci acum în anul 2014, iar în Era Bizantină în anul 7522/7523.
            În Era Bizantina prima zi din săptămână este Kyriake (Duminica), iar ordinea zilelor săptămânii și numele zilelor sunt: Kyriake (Duminica), Deutera (luni), trite (marţi), tetarte (miercuri), pempte (joi), paraskeve (vineri), sabatton (sâmbătă).
            În Era Papală zilele săptămâni au denumirea după zeitățile religiei greco-romane: luni, marți, miercuri, joi, vineri.
Era Papala aşează Duminica (Kyriake în Era Bizantina Ortodoxă) la sfârşitul săptămâni ea fiind prima zi în Era Bizantină.
Putem vedea de asemenea ca utilizarea Erei Bizantine începe în anul 691 până la 1728, iar nou ştim bine, ca în anul 691 a fost a doua sesiune a Sinod al VI-lea Ecumenic. Probabil ca la acest Sinod, s-a hotarât ca Era Bizantină sa fie utilizată de Biserică.
Era Papala (Anno Domini) nu poate fi acceptată, deoarece prin această Era se încurajează teoriile evoluţiei umane, care cred ca omul este mai vechi de şapte milenii calculate în Era Bizantină şi evoluează din maimuţă.
Calendarul creștin conform Sfintei Tradiție ortodoxe a fost făcut după Emisfera Nordică din Europa și Asia Mică!


[1] Cronologia Creației în Imperiul Bizantin, www. orthodoxwiki.org, accesat la data de 10.11.2014.
[2]  Marcus Louis Rautman, Daily Life in the Byzantine Empire, Greenwood Press, 88 Post Road West, Westport, an imprint of Greenwood Publishing Group, Inc., pp.4-5.
[3] După Hristos.
[4] Înainte de Hristos.
[5] Anno Domini, www. wikipedia. org, accesat la data de 16.05.2012.
[6] Anno Domini, www. wikipedia. org, accesat la data de 16.05.2012.

Schimbarea calendarului. Calendar pe stil vechi vs Calendar pe stil nou. Partea a V-a din XI Dacă cercetăm Tipicul Bisericesc vedem clar că toate Bisericile trebuie să aibă Posturile în acelaşi timp.

Canonul 56 al Sinodului al VI-lea Ecumenic precizează: „de asemenea, am aflat că în ţara armenilor şi în alte locuri unii mănâncă ouă şi brânză în sâmbetele şi duminicile sfintei Patruzecimi (Păresimi). I s-a părut aşadar şi aceasta (sf. sinod) ca Biserica lui Dumnezeu, cea din întreaga lume, să ţie postul urmând unei singure rânduieli, şi să se înfrâneze (depărteze) şi anume de orice fel de sugrumări, ca şi de ouă şi brânză care sunt rodul şi facerile (produsele) celor de la care ne înfrânăm. Iar de n-ar păzi-o pe aceasta, dacă ar fi cleric să se caterisească, iar dacă ar fi laic să se afurisească.”[1]
Situația actuală, a Bisericii Ortodoxe încalcă acest canon ecumenic, prin faptul că, atunci când cei de pe stil nou termină postul cei de pe stil vechi încă mai ţin post, sau când cei de pe stil nou încep postul cei de pe stil vechi nu îl încep, în afară de Postul Paştelui care este comun.

Alte canoane sancționează ne celebrarera împreună, a tuturor creștinilor ortodocși, a marii sărbători creștine a Paștilor considerându-i schismatici pe cei ce nu sărbătoresc Paștile cum s-a stabilit la Sinodul I Ecumenic de la Niceea.

„Canonul 7 Sinodul II Ecumenic. (Primirea ereticilor în Biserică)
Pe aceia dintre eretici care revin la Ortodoxie, în partea celor ce se mântuiesc, îi primim după rânduiala mai jos arătată şi după obicei. Pe arieni şi pe macedonieni şi pe sabatinieni şi pe novaţieni cei ce-şi zic lor catari şi stângaci, apoi pe patrusprezeceni (quartodecimani), adică pe mercuraşi (tetradiţi) şi pe apolinarişti îi primim dacă dau zapis (scrisori de mărturisire de credinţă) şi dacă dau anatemei toată erezia care nu cugetă (învaţă) cum cugetă (învaţă) sfânta a lui Dumnezeu Biserică sobornicească şi apostolească şi îi pecetluim, adică îi ungem mai întâi cu sfântul mir, adică fruntea şi ochii şi nările şi gura şi urechile şi pecetluindu-i pe ei zicem: Pecetea darului Duhului Sfânt.
 (46, 47, 68 Apostolic.; 8, 19 Sinodul I Ecumenic; 95 Trulan; 7, 8 Laodiceea.; 57 Cartagina.; 1, 5, 47 Vasile cel Mare).[2]
Patrusprezeceni (quartodecimani).
„Una dintre cele mai controversate probleme legate de serbarea Paștilor a fost si este încă aceea a datei acestei serbări. Încă de la început au existat în Biserica veche mari divergente în ceea ce priveşte data si modul serbării Paștilor. Astfel, creştinii din părtile Siriei și ale Asiei Mici, întemeindu-se pe o tradiţie moştenită, după ei, de la Sfinţii Apostoli Ioan si Filip, aveau în vedere ziua anuala sau lunara și serbau întâi moartea Domnului (Pastile Crucii) la 14 Nisan, si apoi învierea (Pastile învierii) la 16 Nisan, indiferent de ziua săptămânala în care ar fi căzut aceste date. Partizanii acestei practici iudaizante se numeau quartodecimani, fiindcă serbau Pastile la 14 Nisan, adică odată cu iudeii. Ei socoteau ziua morţii nu ca zi de întristare ci ca zi de mântuire, deci de bucurie, de aceea în ziua de 14 Nisan, la ceasul al 9-lea (orele 3 p.m.), când Domnul și-a dat duhul pe cruce, ei terminau ajunarea și făceau agapa si cina.
Aceasta practica este condamnata de Biserica și, după Sinodul I Ecumenic, quartodecimanii sunt considerati schismatici, ei mai erau numiţi si ‹‹protopashiti››, pentru ca ei serbau Pastile mai întâi sau mai timpuriu.”[3]

Praznicele Împărătești trebuie sărbătorite la aceași dată în toată Biserica Ortodoxă.

Canonul 7 Sinodul II Ecumenic sancționează ne celebrarera împreună, a tuturor creștinilor ortdocși, a marii sărbători creștine a Paștelui, din acest canon observăm că Praznice  Împărătești ortodoxe care sunt egale ca importanță trebuie sărbătorite împreună de toți ortodocși dar acest lucru nu se întâmplă, pentru că Praznicele Împărătești pe stil nou sau stil vechi nu coincid decât doar Paștile și sărbătorile legate de el.
„Praznicele Împărătești ale Bisericii Ortodoxe sunt cele mai importante sărbători ale anului bisericesc. În timp ce numeroși sfinți și evenimente au importanță în anumite zone, întreaga Biserică sărbătorește toate cele treisprezece sărbători aflate deasupra tuturor celorlalte, Sfintele Paști și cele Douăsprezece Praznice Împărătești. Acestea sărbătoresc și ne reamintesc prezența istorică a Mântuitorului și a Maicii Sale aici pe pământ, printr-o serie de doisprezece evenimente cele mai importante.
Dintre acestea, șapte sunt praznice în onoarea Domnului nostru Iisus Hristos iar cinci sunt în onoarea Maicii Domnului, împreună constituind cele Doisprezece Praznice Împărătești.
    8 septembrie, Nașterea Maicii Domnului
    14 septembrie, Înălțarea Sfintei Cruci
    21 noiembrie, Intrarea Maicii Domnului în Biserică
    25 decembrie, Nașterea Domnului (Crăciunul)
    6 ianuarie, Epifania, Botezul Domnului
    2 februarie, Întâmpinarea Domnului
    25 martie, Bunavestire
    Duminica Intrării Domnului în Ierusalim, Duminica Floriilor
    Patruzeci de zile după Paști, Înălțarea Domnului
    Cincizeci de zile după Paști, Pogorârea Duhului Sfânt
    6 august, Schimbarea la Față
    15 august, Adormirea Maicii Domnului.”[4]

Situaţia actuală a calendarului bisericilor ortodoxe, încalcă Porunca a IV-a din Decalog care ne poruncește să cinstim Duminica și sărbătorile închinate lui Dumnezeu.

 Marile sărbătorii ale sfinților sau îngerilor și praznicele împărătești ortodoxe, sunt încălcate de cei pe stil vechi sau nou când acestea cad pe stil vechi sau nou, în afară de Paști și sărbătorile legate de el.

Dacă cercetăm canoanele Bisericii Ortodoxe vedem ce aceasta sancționează creștinii care țin calendare păgâne sau sărbători păgâne

Aceste canoanele sunt: 62, 24, 51, 65 Trulan; 54 Laodiceea.; 13 Gangra.; 15, 45, 63 Cartagina; IV Împărați. (21, 5-6).
Calendarul papal (Era Anno Domini) păstrează denumirea zilelor săptămânii după zeii religiei păgâne greco-romane.[1] Canoanele bisericii ortodoxe, www. comptepv.typepad.fr/canonice/2009/07/canoanele-bisericii-ortodoxe-1.html, accesat la data de 29.06.2012.
[2] Canoanele bisericii ortodoxe, www. comptepv.typepad.fr/canonice/2009/07/canoanele-bisericii-ortodoxe-1.html, accesat la data de 20.12.2013.
[3] Data sarbatorii Pastilor, www.crestinortodox.ro, accesat la data de 24.12.2013.
[4] Praznice Împărătești, www.orthodoxwiki.org, accesat la data de 24.12.2013.

Schimbarea calendarului. Calendar pe stil vechi vs Calendar pe stil nou. Partea a IV-a din XIÎntrebării puse de cei cu Calendarul pe stil nou

O întrebare  pusă de cei cu Calendarul pe stil nou este:
-Calendarul te mântuiește?!
Același fel de întrebare o pot pune și eu lor:
-Biblia te mântuiește?!
Răspunsul este că Biblia și Calendarul sunt două elemente în mântuire omului, ele ne arată drumul spre mântuire.
Calendarul îl folosim pentru  a știi când sunt sărbătorile și sfintele Duminici în care trebuie sa-L cinstim pe Dumnezeu conform poruncii a IV-a din Decalog sau când sunt posturile!
Biblia o folosim pentru a cunoaște poruncile lui Dumnezeu.
O altă întrebare pusă de cei pe stil nou este:
-Te închini la calendar?
Același fel de întrebare o pot pune și eu lor :
-Te închini la lumânări, la tămâie, la cărbunele ce arde tămâia din cădelniță, la uleiul din candelă, la mir, la apa sfințită, la prapori[1], la mănunchiul de busuioc?
Răspunsul este că nu ne închinăm acestora dar le folosim așa cum folosim calendarul în lucrarea noastră de mântuire.


[1] Steagurile bisericești.

Schimbarea calendarului. Calendar pe stil vechi vs Calendar pe stil nou. Partea a III-a din XICalendarul ortodox este dogmă.
Calendarul ortodox face parte din Sfânta Tradiție. „Sfânta Tradiţie sau Sfânta Predanie este învăţătura dată (lăsată şi transmisă) de Dumnezeu prin viu grai Bisericii, din care o parte s-a fixat în scris, mai târziu. Ca şi Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie cuprinde descoperirea dumnezeiască trebuitoare mântuirii noastre.”[1]
Din Sfânta Tradiție fac parte următoarele aspecte: „hotărârile dogmatice ale sinoadelor ecumenice și ale sinoadelor locale aprobate de Sinodul al VI-lea Ecumenic; simbolurile și mărturisirile de credință ale Bisericii primare; mărturisirile de credință și catehismele mai noi ale Bisericii, canoanele apostolice și ale Sfinților Părinți, scrierile Sfinților Părinți, cultul divin[2] cuprins în cărțile de slujbă, monumentele de artă bisericească, datinile, obiceiurile și practicile Bisericii.”[3]
            Calendarul face parte din Sfânta Tradiție pentru că face parte din cultul divin iar în acestă situație calendarul este o dogmă deoarece este revelat de Dumnezeu.
„Dogma este un adevăr de credință revelată de Dumnezeu, formulat de Biserică, teoretic, imuabil și necesar pentru mântuire.”[4]


[1] Sfânta Tradiție, www.orthodoxwiki.org, accesat la data de 15.11.2013.
[2] Din cultul divin face parte și calendarul.
[3] Pr. Conf. dr. George Remete, Dogmatică Ortodoxă, Manual pentru Seminarile Teologice, Ediţia a treia, revăzută şi adăugită, Reîntregirea, Alba Iulia, 2000, p.106.
[4] Ibidem, p.23.

Schimbarea calendarului. Calendar pe stil vechi vs Calendar pe stil nou. Partea a II-a din XISchimbarea calendarului s-a făcut canonic în Biserica Ortodoxă ?

Nu.
„Părinții Sinodului I Ecumenic de la Niceea, din (325), au hotărât ca toți creștinii de pretutindeni să serbeze Paștile în prima duminică de după lună plină, care urmează după echinocțiul de primăvară, iar în anii în care această duminică ar coincide cu Paștile evreilor, 14 nissan (aprilie), Paștile creștinilor să se amâne în duminica următoare sau îl sărbătoreau cu o săptămână mai înainte. Stabilirea datei Paștelui se făcea după calcule astronomice de către Biserica Alexandriei și se comunica tuturor Bisericilor prin epistole pascale sau festive”.[1]
Patriarhia Alexandriei, este deci, Patriarhia care se ocupa de calendarului creştin ortodox şi de problema calculării datei Paștelui prin însărcinarea dată ei de Sinodul I Ecumenic. Aceasta înseamnă că doar din aceasta Patriarhie se poate schimba data Paştilor în principal sau calendarul ortodox secundar deoarece alte probleme ce privesc; durata lungimii postului, sărbătorirea unor sfinți cu cruce neagră sau roșie, canonizarea unor sfinți, uniformozarea Tipicului Bisericesc etc. pot fii hotărâte și de celelalte Patriarhii. Sinodul Ortodox din 1923 este necanonic în ceea  ce priveşte hotărârea lui privind calcularea datei Paștelui, deoarece această decizie nu s-au luat în Patriarhia Alexandriei, ci în Patriarhia Constantinopolului.


[1] Preotul Prof. Dr. Ioan Rămureanu, Istoria bisericiască universală, Manual pentru Seminarile Teologice, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2004, pp. 105-106.

Schimbarea calendarului. Calendarul pe Still nou vs Calendar pe Stil vechi. Partea a I-a din XI


Cei ce susțin stilul nou afirmă: calendarul este o problemă strict științifică de astronomie.

Ceea ce nu este adevărat.
Obârşia calendarului este dumnezeiască, vedem în Biblie ca Dumnezeu creează lumea în şapte zile. Apoi pe Muntele Sinai Dumnezeu dăruieşte oamenilor cele Zece Porunci iar în a patra poruncă ne spune să lucrăm șase zile iar în ziua a şaptea să ne odihnim (Iesire 20. 8-11) .
În aceasta poruncă vedem clar ca poporul lui Dumnezeu trebuie să respecte un calendar șase zile să lucreze iar a șaptea să se odihnească, mai vedem că: „a binecuvântat Dumnezeu ziua a şaptea şi a sfinţit-o” ( Iesire 20.11) deci timpul sărbătorilor este un timp sfânt şi binecuvântat de Dumnezeu, nu este numai ceva științific sau astronomic.
Despre timp sfinţit şi binecuvântat de Dumnezeu mai găsim şi în Cartea Leviticului din Biblie în capitolul (25. 3-5;10-12; 20-21).
Calendarul Bisericii Ortodoxe, nu este o problema pur ştiinţifică cea aparţine doar de astronomie, calendarul face parte din Sfânta Tradiţie a Bisericii, pentru ca istoria ne-a dovedit clar la Revoluţia  Franceza din 1789 şi la Comuna din Paris  din 1871, apoi la instaurarea comunismului în Imperiul Rus 1918.
Toate aceste regimuri ateistice, anticreștine și anticlerical au schimbat era creştină şi calendarul creştin, deci dacă ar fi o problema pur ştiinţifică înseamnă ca am putea accepta aceste calendare, dar nu este o problemă pur științifică, deoarece Calendarul Republican Francez şi al Comunei din Paris au o nouă Eră, ce începe în 1793, săptămâna are 10 zile iar luna 30 de zile, zilele şi lunile având o denumire specială diferita de cea ortodoxă.
Calendarul republican francez sau Calendar Revoluţie Francez a fost un calendar creat şi implementat în timpul Revoluţiei Franceze, şi utilizate de către guvernul francez, aproximativ 12 de ani de la sfârşitul anului 1793 - 1805, şi pentru 18  zile  la Comuna din Paris în 1871. Noul sistem a fost proiectat în parte pentru a elimina toate influenţele religioase şi regaliste din calendar.”[1]

Structura Calendarului
 În Calendarul republican francez anul începea la 22 septembrie odată cu  [...]  echinocţiul de toamnă, anul avea 12 luni a câte 30 zile. Lunile se împărţeau în 3 decade astfel dispărând săptămânile. Numele lunilor fuseseră alese din fenomene ale naturii şi agricultură. Lunile încep de la începutul anotimpurilor astronomice precum în zodiacul grec.”[2]
Lunile calendarului erau :
„Toamna:
            Vendémiaire […]
            Brumaire […]
            Frimaire […]
Iarna
            Nivôse […]
            Pluviôse […]
            Ventôse […]
Primăvara
            Germinal […]
            Floréal […]
            Prairial […]
Vara
            Messidor […]
            Thermidor […]
            Fructidor  […]
Zilele decadelor
            primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonidi, décadi.
Zilele anului
În loc să poarte nume de sfânt, ca în calendarele creştine, fiecare zi este asociată unui mineral, plantă, animal (zilele terminate în cifra 5), sau unei unelte (zile terminate în cifra 0) ”[3].
Dacă cercetăm canoanele Bisericii Ortodoxe vedem ce aceasta sancționează creștinii care țin calendare păgâne sau sărbători păgâne:
Canonul 62 Trulan (Praznicele și datinile păgânești să nu fie ținute de creștini)
Aşa-zisele Calende şi cele numite Vota şi cele chemate Brumalia, şi prăznuirea care se face în cea dintâi zi a lunii lui martie voim ca de îndată să fie scoase din vieţuirea credincioşilor. […] De aceea, cei care de acum înainte s-ar apuca să facă ceva din cele zise mai înainte, după ce au fost puşi în cunoştinţă, poruncim ca aceştia, dacă ar fi clerici, să se caterisească, iar dacă ar fi laici, să se afurisească.
(24, 51, 65 Trulan[4]; 54 Laodiceea.; 13 Gangra.; 15, 45, 63 Cartagina.)
Canonul 65 Trulan (Datina aprinderii focului la lunile noi să înceteze)
Poruncim de la canonul de faţă (înainte) să înceteze focurile care se aprind de către unii la lunile noi, înaintea sălaşelor proprii de lucruri, sau a caselor, şi pe care, după un obicei vechi, se apucă să le sară. De aceea, oricine ar face ceva de acest fel, dacă ar fi cleric, să se caterisească, iar dacă ar fi laic, să se afurisească. [...] (IV Împărați. 21, 5-6).
(24, 51, 62 Trulan; 54 iMod.; 13 Gangra.; 15, 45, 63 Cartagina.)”[5]

 Apoi Calendarul Sovietic care „a adăugat cinci apoi şase zile săptămânii de lucru  între 1929 şi 1940 Calendarului Gregorian adoptat de către Rusia în 1918”[6], cu toate că Era începe cu naştere lui Hristos (Anno Domini) formulele î.Hr. (înainte de Hristos) şi d.Hr. (după Hristos) sunt înlocuite cu formulele necreștine î. e.n (înaintea Erei Noastre) şi  e.n. (Era Noastră).

Era Noastră
„Începutul erei noastre este asociat cu naşterea persoanei lui Iisus Hristos, moment care corespunde cu anul 1 al erei noastre sau după Hristos. De la această dată curg anii în ordine crescândă până în zilele noastre sau perioada înaintea erei noastre, înaintea naşterii lui Iisus, în care sunt anii ce curg în ordine descrescândă din ‹‹antiquitas›› până la naşterea lui Iisus.”[7]
 În Calendarul Sovietic, zilele au o denumire specială diferita de cea ortodoxă:
 În Calendarul Sovietic cu Săptămâna de cinci zile utilizat „din toamna anului 1929 până în vara anului 1931, fiecare an calendaristic gregorian a fost, [...] împărțită în 72 de săptămâni de cinci zile, [...] fiecare zi a Săptămânii de cinci zile a fost etichetat de către una din cele cinci culori sau de un numeral roman de la I la V. Fiecărui muncitor i-a fost atribuit o culoare sau un număr pentru identificarea  zilei de odihnă a lui sau ei. [...] Dar dacă soţului ori soţiei, ori rudelor ori prietenilor lor le-au fost atribuite diferite culori sau numere, ei nu ar avea o zi de odihnă comună pentru familia şi viaţa lor socială. [...] Culorile variază în funcţie de sursa consultată. Culoarea Calendarul din 1930 are  zile cu violet, albastru, galben, roşu, verde şi, în această ordine începând cu 1 ianuarie.”[8]
În Calendarul Sovietic cu Săptămâna de șase zile utilizat „din vara anului 1931 până la 26 iunie 1940, în fiecare lună gregoriană a fost, [...] împărțită în cinci săptămâni de șase zile, [...] a şasea zi din fiecare săptămână a fost o zi uniform[9]  pentru toţi lucrătorii, acesta este ziua de 6, 12, 18, 24 şi 30 a fiecărei luni. Ultima zi a 31 zi a luni a fost întotdeauna o zi de lucru suplimentară, în fabrici, care, atunci când se combina cu primele cinci zile ale lunii următoare, făcea şase zile succesive de lucru.”[10][1] French Republican Calendar, www. wikipedia.org, accesat la data de 4.05.2012.
[2] Calendarul republican francez, www. wkipedia. org, accesat la data de 4.05.2012.
[3] Calendarul republican francez, www. wkipedia. org, accesat la data de 4.05.2012.
[4] Canoane de la a doua sesiune a Sinodul al VI-lea Ecumenic.
[5] Canoanele bisericii ortodoxe, www.comptepv.typepad.fr/canonice/2009/07/canoanele-bisericii-ortodoxe-1.html, accesat la data de 20.12.2013.
[6] Soviet Calendar, www. wikipedia. org., accesat la data de 23.06.2012.
[7] În ce an începe era noastră? , www.crisana.ro/stiri/actualitate-13/in-ce-an-incepe-era-noastra--58604.html, accesat la data de 7.11.2014.
[8] Soviet Calendar, www. wikipedia. org., accesat la data de 23.06.2012.
[9] De odihnă.
[10] Soviet Calendar, www. wikipedia. org., accesat la data de 23.06.2012.