sâmbătă, 9 august 2014

Câte învieri s-au făcut în Biblie?Câte învieri s-au făcut în Biblie:
„Învierea fiului văduvei din Sarpeta Sidonului, celui înviat de Sf. Prooroc Ilie Tezviteanul (3 Împ.17.21-22),
Învierea fiului Somanitencei, înviat de Sf. Prooroc Elisei (4 Împ. 4.34-35),
Mortul înviat prin atingerea de oasele Sf. Prooroc Elisei (4 Împ.13.20-21),
Înviera ficei lui Iair […] (Matei 9.18-26; Marcu 5.21-43; Luca 8.40-56 ),        
Învierea fiului vaduvei din Nain […] (Lc 7.12-17),
Învierea lui Lazăr […] (Ioan 11.1-44),
Învierea drepţilor din veac […] (Mt 27.50-52)[1]
Înviera Tabitei (Fa 9.36-42),
Învierea lui Eutihie (Fa 20.7-12),
Înviera Domnului (Matei 28.1-10; Marcu 16. 1-8; Luca 24.1-12; Ioan 20.1-10)


[1] Protosinghel Nicodim Mandiţă, Crucea Spirituala în viaţa Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Editura Agapis, 1994, p. , pp.223-224.