joi, 12 decembrie 2013

De ce credincioșii ortodocși folosesc și apă la Împărtășanie? Taina Euharistiei. Partea a IV-a.„Rânduiala aceasta este păstrată din vremurile apostolice. Ea este așezată pe baza proorociior scripturistice, ale hotărârilor sinoadelor și ale predanilor Sfinților Apostoli.
Cu vin și apă trebuie săvârșită Jertfa Sfântă pentru că aceasta ne-o adeverește Dumnezeiasca Scriptură, zicând: „Unul din ostași cu sulița Coasta Sa a împuns din Care a ieșit Sânge și Apă” (Ioan 19.34-35; I Ioan 5.6-8).
Sfântul Potir cu vinul și apa puse într-însul, închipuiește coasta Mântuitorului, iar după prefacere este însuși Sângele și Apa ce a curs din Coasta Aceluia Care a zis: «Acesta este Sângele Meu cel vărsat pentru voi»[1]. [...]  
Astfel, în Sfântul Potir se pune vinul dres cu apă precum adeverește și în altă parte Dumnezeiasca Scriptură, zicând: «Înțelepciunea (Iisus Hristos) și-a zidit Sieși  casă (Biserica) și a întărit șapte stâlpi (șapte Taine sfinte), junghiat-a jerfele Sale (Jertfa de pe Cruce) și a dres în paharul Său vin (vinul ders cu apă, adică Sângele cu apă care s-a vărsat întodeauna din Coasta Domnului nostru Iisus Hristos tainic în timpul Sfintei Liturghi) și a strigat: veniți de beți din vinul care am dres vouă » [...] (Proverbele lui Solomon 9.1-2,5) ”[2]


[1] Matei 26.26-28.
[2] Protos. Nicodim Mandiță, Dumnezeiasca liturghie cu însemnătatea ei, Editura „Bunavestire”, Bacău, 1994, pp. 135-136.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu