miercuri, 7 mai 2014

Arătările Domnului după ÎnviereA treia zi Iisus a înviat din morţi şi S-a arătat ucenicilor:
Arătarea catre Maria Magdalena […] (Ioan 20.13-17)“[1] (Marcu 16.9-10).
Iisus s-a arătat […], celorlalte femei mironosiţe”[2] (Matei 28.9)
Iisus s-a arătat a treia oară la doi ucenici pe cale spre Emaus (Marcu 16.12-13; Luca 24.13-35) “[3]
Arătarea către Petru (I Cor 15.5)”[4]
Iisus s-a arătat ucenicilor […] Săi în foişorul Cinei din Ierusalim (Luca 24.23-49; Ioan 20.19-28)
Iisus S-a arătat a cincia oară  celor 11 Apostoli şi lui Toma (Ioan 20.24-31)
Arătarea către cei 7 Apostoli (Ioan 21.1-4) “[5]
Arătarea către cei 11 ucenici în Galileea ( Matei 28.16-20; Marcu 16.15-18)”
Arătarea la mai mult de cincisute de ucenici (I Cor 15.6)
Arătarea către Apostolul Iacov (I Cor 15.7)
Aratarea după 40 de zile: Înălţarea (Fapt. 1.3; Luca 24.50; Marcu 16.19)”[6]


[1] Viu este Dumnezeu, Catehism ortodox, Traducere în limba română şi postfaţă de Părintele Ioan Nicolae, Reîntregirea, Alba Iulia, 2009, p.252.
[2] Protosinghel Nicodim Mandiţă, Crucea Spirituala în viaţa Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Editura Agapis, 1994, p.197.
[3] Ibidem, p.198.
[4] Viu este Dumnezeu, op.cit., pp.255-256.
[5] Protosinghel Nicodim Mandiţă, op.cit., p.202.
[6] Viu este Dumnezeu, op.cit., pp.261-262.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu