marți, 2 iunie 2015

Moscova a treia Romă.„În secolul al XVI-lea, la 26 ianuarie 1589, patriarhul ecumenic Ieremia al II-lea (1572-1579, 1580-1584, 1587-1595) a ridicat Biserica Rusă la rangul de patriarhie, în timpul țarului Feodor (1584-1598). Un sinod al patriarhilor de Răsărit, întrunit la Constantinopol în februarie 1593, a acordat Patriarhiei Ruse locul al cincilea în ordinea onorifică, după vechile patriarhate ale Răsăritului, Constantinopol, Alexandria, Antiohia și Ierusalim.
Din timpul marelui principe Ivan al III-lea al Moscovei (1462-1505) căsătorit după căderea Constantinopolului sub turci la 29 mai 1453 cu Sofia Paleologina, nepoata ultimului împărat  bizantin, Constantin al IX-lea Dragases (1448-1453) a început să circule în Rusia legenda despre Moscova ca ‹‹a treia Romă››, care va fi baza teoretică a Imperiului țarist în epoca modernă.
Unul dintre contemporanii marelui cneaz Vasile al III-lea al Moscovei (1505-1533), călugărul Filotei, expunea într-o scrisoare către acesta ideologia noii autocrații, astfel : Moscova este moștenitoarea marilor capitale ale lumii : ‹‹Prima Romă a căzut sub păgâni, a doua Romă a căzut sub turci ; Moscova este a treia Romă, iar a patra nu va fi niciodată. ››[1]
Așadar, Moscova a fost declarată de către Patriarhiile Răsăritene la Sinodul de la Constantinopol din anul 1593 a treia Romă pentru a lua locul Romei căzute sub catolicism.
[1] Preotul Prof. Dr Ioan Rămureanu, Istoria Bisericească Universală, Manual pentru Seminariile Teologice, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2004, p. 305.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu