sâmbătă, 20 iulie 2013

De ce credincioșii ortodocși se împărtășesc cu Trupul și Sângele lui Iisus iar catolici numai cu Trupul lui Iisus? Taina Euharistiei. Partea a III-a.

Catolicii susțin „că de vreme ce viu este Trupul lui Hristos - zic ei – precum toți așa credem și mărturisim [...] se cuminică numai cu Trupul lui Hristos cel viu [...] și nu mai trebuiește să se cuminice deosebit și cu sângele din Sfântul Potir, că dacă este viu Trupul lui Hristos este dar viu și sângele iar nu fără de sânge [...] că firesc lucru este trupului viu să fie împreună cu sângele. [...]
            La această abatere a lor noi așa răspundem: adevărat, viu esteTrupul lui Hristos și pe Sfântul Disc fiind deosebit de sângele Lui, cel ce este în Sfântul Potir care înseamnă sângele cel ce s-a vărsat din Preacuratul Trupul Lui în vremea Patimii. Însă că viu este Trupul lui Hristos și pe Sfântul Disc, precum a fost viu și pe Cruce, după ce și-a dat Sufletul în mâinile Părintelui Său, și în mormânt până ce a înviat din morți, îndumnezeit fiind cu Dumnezeirea Lui cea vie și de viață făcătoare și cu sângele lui cel firesc, care nu s-a despărțit de Trup în vremea Patimii; iar nu cu Sângele Lui, ce s-a vărsat pentru păcatele noastre. Acela a pricinuit moartea Lui, precum și despărțirea Dumnezeiescului Său Suflet de Trupul Lui, iar Dumnezeirea împreună cu sângele cel firesc, ce nu s-a vărsat, a pricinuit viața Lui; că pentru aceasta credem, că Trupul lui Hristos nu a văzut stricăciune, de vreme ce îndumnezeit a fost cu Dumnezeirea Lui cea de viață făcătoare. Nici nu a putrezit, nici s-a descompus ca alte trupuri, pierzându-și Sângele Său cel firesc viu și fără stricăciune. De unde iar zicem că viu este Trupul lui Hristos și deosebit de Sângele cel ce s-a vărsat, precum am arătat. Dar porunca Domnului nostru Iisus Hristos nu este să ne cuminicăm numai cu Trupul Lui, ci este să ne cuminicăm cu Trupul Lui și cu Sângele Lui cel vărsat din Preacurat Trupul Lui, spre iertarea păcatelor noastre, pentru că însuși Hristos la Cina cea de Taină a așezat, de vreme ce după ce a sfințit Pâinea și a dat-o ucenicilor Săi, zicând: « Acesta este Trupul Meu» apoi luând Paharul a dat lor și a zis: « Beți dintru acesta toți. Acesta este Sângele Meu, al legii celei noi, care se varsă pentru voi și pentru mulți, spre iertarea păcatelor». De unde se vede luminat, că toți datori suntem, să ne cuminicăm cu Trupul lui Hristos cel viu și îndumnezeit și cu Dumnezeiescul lui Sânge ( Mt. 26.28; Mc. 14.29; Lc. 22.20; Ioan 6.53) vărsat din Trupul Lui pentru păcatele noastre, iar nu numai preoții cei ce slujesc, ci toți preoți și mireni, de vreme ce pentru toți, adică pentru toată firea omenească și-a vărsat Hristos Sângele, iar nu numai pentru Apostoli, precum zice Teofilact, și nu numai pentru arhierei și preoți care slujesc Sfânta Liturghie.
            Și minune cum îndrăznesc unii, de nu cuminică și pe mireni cu Sângele cel de mântuire; de vreme ce iarăși însuși Hristos a zis către iudei: «de nu veți mânca Trupul Fiului Omului și de nu veți bea Sângele Lui, nu veți avea viață întru voi»(Ioan 6.53). Unde lămurit zice de Sângele cel ce s-a vărsat întru pomenirea morții Lui, precum Pavel zice: arătând că Domnul Hristos la Cina cea de Taină întâi a dat ucenicilor Săi Trupul deosebit, apoi și paharul, zicând: «acest pahar, Legea cea Nouă, Sângele Meu. Aceasta să o faceți întru pomenirea morții Mele», unde întru pomenirea morții lui Hristos a bea Sângele Lui, se înțelege sângele cel vărsat pentru păcatele noastre. Că moartea lui Hristos prin vărsarea sângelui s-a făcut, care toți datorii suntem să-L bem, că Hristos pentru toți și-a vărast Sângele”[1]


[1] Protos. Nicodim Mandiță, Dumnezeiasca liturghie cu însemnătatea ei, Editura „Bunavestire”, Bacău, 1994, pp. 583-585.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu