joi, 5 septembrie 2013

Lista Sinoadelor locale importante pentru ortodoxie
 Sinoadele Locale importante sunt:
„Al Patrulea Sinod de la Constantinopol (879-880) [...]  care a anatematizat pe oricine ar aduce modificări Crezului Niceo-Constantinopolitan, abrogând deciziile Sinodului tâlhăresc din 869-870. [...]
  Al Cincilea Sinod de la Constantinopol (1341-1351) a atestat ortodoxia teologiei isihaste, așa cum era ea formulată de Sf. Grigorie Palama [...]

Sinoade [...]  care cuprind mărturisirile de credință [...] :

    Scrisoarea enciclică a Sf. Fotie (867);
    Prima Scrisoare a lui Mihail Cerularie către Petru al Antiohiei (1054);
    Deciziile Sinoadelor din Constantinopol din 1341 și 1351 cu privire la Controversa isihastă;
    Scrisoarea enciclică a Sf. Marcu al Efesului (1440-1441);
    Mărturisirea de credință a Patriarhului Ghenadie al Constantinopolului (1455-1456);
    Răspunsul lui Ieremia al II-lea către luterani (1573-1581);
    Mărturisirea de credință a lui Mitrofan Critopol (1625);
    Mărturisirea Ortodoxă a lui Petru Movilă, în forma sa revizuită ratificată de către Sinodul de la Iaşi din 1642;
    Mărturisirea lui Dositei al Ierusalimului (ratificată de Sinodul de la Ierusalim din 1672);
    Răspunsurile Patriarhilor Ortodocși către ne-jurători (1718, 1723);
    Răspunsul Patriarhilor Ortodocși către Papa Pius al IX-lea (1848);
    Răspunsul Sinodului de la Constantinopol către Papa Leon al XIII-lea (1895);
  Scrisorile Enciclice ale Patriarhiei de Constantinopol despre unitatea creștinilor și cu privire la 'Mișcarea Ecumenică' (1920, 1952).
[1]

Ele au avut rolul de-a răspunde unor dispute sau unor păreri controversate care nu sunt în acord cu Dogma și Sfânta Învățătura  a Bisericii Ortodoxe Răsăritene.


[1] Sinoade Ecumenice, www.orthodoxwiki.org, accesat la data de 05.09.2013.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu