sâmbătă, 2 noiembrie 2013

Câți teologi are Biserica Ortodoxă?


„Cuviosul şi de Dumnezeu purtătorul părintele nostru Simeon Noul Teolog (949–1022) este unul din cei trei sfinţi ai Ortodoxiei care poartă titlul de „Cuvântător de Dumnezeu”[1] (ceilalţi doi fiind Sf. Apostol şi Evaghelist Ioan şi Sf. Grigorie Teologul)” [2]


Cu titlul de teologi au mai fost numiți și Sfântul Vasile cel Mare și Ioan Gură de Aur. Problema acesta ca doar 3 sau 5 teologi are Biserica Ortodoxă, este de influență catolică, deoarece ei își declară marii învățați în religia catolică doctori sau magister, asemena acestora: „Bernard Clairvaux (†1153) [...] pentru frumusețea și dulceața cuvântărilor sale a fost numit ‹‹doctor melifluus›› - dulce ca miere [...], Pertu Lombardul (†1160), numit ‹‹magister sentențiarum››, [...] Alexandru de Hales (†1245) [...] pentru puterea lui de argumentare a fost numit ‹‹doctor irrefrangabilis›› - doctor de necombătut, [...] Ioan de Fidanza supranumit Bonaventura (†14 iulie 1274) [...] pentru meritul deosebit  de a fi pus  contemplația deasupra tuturor practicilor și învățăturilor religioase, precum și pentru faptul că a fost  un mare conducător al Ordinului Franciscanilor, Ordin serafic, el a fost numit ‹‹doctor seraphicus››, [...] Albert cel Mare (1206 - † 15 noiembrie 1280) [...] pentru meritele sale în studiul teologiei și filozofiei [...] este proclamat  ‹‹doctor universalis››, [...] Toma de Aquino (1225 - † martie 1274)  [...] l-a proclamat  [...] ‹‹doctor angelicus››, pentru blândețea și curăția vieții sale, [...] Ioan Duns Scot ( 1274 - †8 noiembrie 1308) [...] pentru ideile sale teologice și filozofice și pentru argumentele pătrunzătoare cu care a combătut raținalismul excesiv al lui Toma de Aquino, [...] a fost numit ‹‹doctor subtilis››. ”[3]


[1] Teolog.
[2] Simeon Noul Teolog, ro.orthodoxwiki.org, accesat la data de 6.04.2013.
[3] Pr. Prof. Dr. Ioan Rămureanu, Istoria bisericiască universală, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Biserici Ortodoxe Române, București, 2004, pp. 360-370.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu