miercuri, 4 februarie 2015

Zaharia tatăl Sfântului Ioan Botezătorul a fost preot așa cum afirmă unii cercetători teologi?
Nu. El a fost arhiereu. Cei ce contestă că Zaharia nu a fost arhiereu se bazează pe versetul (Luca 1.5) „Era în zilele lui Irod, regele Iudeii, un preot cu numele Zaharia” și pe faptul că (Luca 1.11) „i s-a arătat îngerul Domnului stând de-a dreapta altarului tămâierii”; acest altar, în Templu, se află înainte de Sfânta Sfintelor, iar în acest loc, puteau slujii și preoți.                                   
            Cum demonstrez că a fost arhiereu?
Citim capitolul 16  din Levitic care vorbește despre sărbătoarea Ispășirii. La (Lev.16.12-13)  12 Va lua cărbuni aprinşi de pe jertfelnicul cel de dinaintea Domnului, o cădelniţă plină, şi tămâie pisată mărunt, binemirositoare, două mâini pline, şi le va aduce înlăuntrul perdelei; 13 va pune tămâia pe focul cel de dinaintea Domnului, iar norul de fum va acoperi acoperământul ispăşirii, cel ce se află pe chivotul mărturiei; şi astfel el nu va muri. 
Arhiereul Aron i-a cădelnița cu tămâie la fel ca Zaharia (Luca 1.8-9) „8 Şi a fost că pe când Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu în rândul cetei sale, 9 după rânduiala preoţiei i-au ieşit sorţii să intre în templul Domnului şi să tămâieze.
La (Lev. 16.17) se spune:  17 Nici un om nu va fi în cortul mărturiei, de când va intra el să se roage în locaşul cel sfânt şi până va ieşi. Aşa se va ruga el pentru sine, pentru casa sa şi pentru toată obştea fiilor lui Israel.
La fel ca la Zaharia (Luca 1.10)  10 Iar la ceasul tămâierii toată mulţimea poporului era afară, rugându-se.
Deci, Zaharia tatăl lui Ioan Botezătorul era arhiereu fiindcă a slujit la sărbătoarea Ispășirii, în care arhiereul săvârșea slujba de ispășire a poporului, (Lev.16.29-34)  29 Aceasta va fi pentru voi lege veşnică: în luna a şaptea, în ziua a zecea a lunii, să vă smeriţi sufletele şi nici o muncă să nu faceţi, nici băştinaşul şi nici străinul care s'a aşezat între voi, 30 căci în ziua aceasta se face rugăciune de ispăşire pentru voi ca să vă curăţiţi de toate păcatele voastre, şi curaţi veţi fi înaintea Domnului. 31 Aceasta va fi pentru voi ziua zilelor de odihnă: vă veţi smeri sufletele. Aceasta-i lege veşnică. 32 Rugăciunea [de ispăşire] o va face preotul care a primit ungerea şi ale cărui mâini îl învrednicesc să slujească după tatăl său. El se va îmbrăca în haina de in, cu haina cea sfântă; 33 el se va ruga în sfânta-sfintelor, el va face curăţirea cortului mărturiei şi a jertfelnicului, el se va ruga pentru preoţi şi pentru toată obştea. 34 Aceasta va fi pentru voi lege veşnică: fiilor lui Israel li se vor face rugăciuni de ispăşire pentru păcatele lor; o dată pe an se vor face”, aşa cum Domnul îi poruncise lui Moise.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu