marți, 7 aprilie 2015

Traduceri în limba greacă ale Vechiului Testament. Traduceri în limba greacă ale Bibliei. Traduceri ale Bibliei. Partea a II-a.„Septuaginta [...] în secolul al II-lea î. d Hr. traducerea era gata. [...] Cele mai vechi condice care păstrează traducerea Septuagintei sunt : Condicele Vatican (secolul IV), Condicele Alexandrin (secolul IV), Condicele Sinaitic (secolul IV), Condicele Sfântului Efrem (secolul V) și alții.
Traducerea lui Achilian (117-138) [...]
Traducerea lui Simah (161-180) [...]
Traducerea lui Teodotion (Teodot) (180-185) [...]
Traduceri anonime în afară de aceste traduceri Origene și Fericitul Ieronim mai amintesc și folosesc în lucrările lor și alte traduceri numite : a cincia, a șasea, a șaptea.”[1]


[1] Preot Prof. Dr. Nicolae Ciudin, Studiul Vechiului Testament, Manual pentru Seminariile Teologice, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2002, pp. 25-28.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu