marți, 14 iulie 2015

Primirea Duhului Sfânt de către Apostoli în Noul Testament.
Iisus Hristos la dat pe Duhul Sfânt Apostolilor de trei ori „înainte de patima Sa dar nu vădit”[1] este de folos să Mă duc Eu; căci de nu mă voi duce Eu, Mângâietorul nu va veni ” (Ioan.16,7) şi  versetul „Voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor va trimite vouă: Duhul Adevărului Care din Tatăl purcede ” (Ioan 15,26), apoi după Patimă „înainte de Înălţare la cer Îl dă mai vădit prin suflare[2]Şi zicând acestea, a suflat asupra lor şi a zis: Luaţi Duh Sfânt!” (Ioan. 20,22.) iarăşi spune: „şi iată, Eu trimit peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; voi însă şedeţi în cetate până ce vă veţi îmbrăca cu putere de sus” (Luc. 24,49) iar complet la Cincizecime (Fapt. 2)


[1] Penticostar, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1999, p.344.
[2] Ibidem, p.344.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu