sâmbătă, 9 mai 2015

Anatema


            Blestemul  Biserici sau „anatema este sancțiunea extremă pe care Biserica Ortodoxă o poate lua față de un membru al ei care se află în eroare, înșelare, schismă sau erezie. Anatema este o separare completă de trupul Bisericii, echivalentă unei expulzări.”[1]
„Anatema este o formulă de blestem folosită pentru prima dată de Pavel [Galateni 1.8, „Dar: chiar dacă noi sau înger din cer v'ar propovădui altceva decât ceea ce v'am binevestit noi, să fie anatema!”; Corinteni 16.22 „Dacă cineva nu-L iubeşte pe Domnul, să fie anatema! Marana tha!”][2].”[3]
Pe baza acestor versete din Biblie și pe Sfânta Tradiție, Biserica a alcătuit slujbe de blesteme.
[1] Anatema, www. orthodoxwiki.org, accesat la data de 24.10.2014.
[2] I Timotei 1.18-20 „Această poruncă îţi încredinţez, fiule Timotei, potrivit profeţiilor făcute mai'nainte asupră-ţi, ca'ntru ele să te lupţi lupta cea bună,19 având credinţă şi conştiinţă bună. Pe aceasta [din urmă] lepădând-o unii, şi-au pierdut credinţa; 20 între ei sunt Imeneu şi Alexandru, pe care i-am dat Satanei ca să se'nveţe să nu blasfemieze.”
I Corinteni 5.1-5 „1 De peste tot se aude că'ntre voi există desfrânare, şi'ncă o astfel de desfrânare cum nici între păgâni nu se pomeneşte, ca unul să trăiască cu femeia tatălui său! 2 Şi voi, vă împăunaţi!, în loc ca mai degrabă să fi fost cuprinşi de jale, pentru ca cel ce a făcut această faptă să fie scos din mijlocul vostru. 3 Ci eu, deşi departe cu trupul, dar de faţă cu duhul, ca şi cum aş fi de faţă l-am şi judecat pe cel ce a făcut una ca aceasta: 4 În numele Domnului nostru Iisus Hristos, voi şi duhul meu fiind adunaţi cu puterea Domnului nostru Iisus Hristos, 5 pe unul ca acesta să-l daţi Satanei spre pieirea trupului, pentru ca sufletul să se mântuiască în ziua Domnului Iisus!”
Romani 9.3„3 căci aş fi dorit ca eu însumi să fiu anatema a de la Hristos, de dragul fraţilor mei cei de un neam cu mine după trup”.
[3]Anatema, www.wikipedia.org,  accesat la data de 15.03.2013.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu