sâmbătă, 9 mai 2015

Erezia celor trei limbi sau a pilatienilor. Creștinarea moravilor „În secolul al IX-lea slavii din Boemia, Moravia și Panonia în urma fărâmițării Imperiului lui Carol cel Mare (768-814) au reușit să înfințeze un stat mare, numit Moravia Mare, care se întindea din Boemia până în Tisa.
În 862 principele Marii Moravii, Rastislav (845-870) dorin să scape de clericii franci și germani care primejduiau independența politică a țării, s-a adresat împăratului bizantin Mihail al III-lea și patriarhului Fotie să trimită pentru moravi misionari greci de la Constantinopol. Împăratul și patriarhul Fotie le-au trimis în 863 pe frații Chiril și Metodie care au făcut misiune ortodoxă între anii 863-867 în Marea Moravie, având ca centru orașul Velehard. [...]
Înainte de a pleca la moravi ei au alcătuit alfabetul slav glagolitic [...] și au tradus în limba slavă [...] Evanghelile, Faptele Apostolilor, Liturghierul, și Psaltirea. [...]
În Marea Moravie, folosind cărțile sfinte în limba slavă [...] episcopii latino-germani [...] i-au reclamat la Roma că au introdus în cult o nouă limbă liturgică, limba slavă, căci, după părerea lor eronată, numai trei limbi erau socotite atunci limbi sacre: ebraica, greaca, și latina. Cei doi frați au plecat la Roma spre a combate erezia celor trei limbi sau a pilatienilor, după numele lui Pilat care a pus să se scrie pe cruce în aceste trei limbi. [...]
În 867 [...] au ajuns la Roma în timpul papei Adrian II (867-872) în fața căruia au apărat cu succes introducerea Liturghiei slave în cult.”[1]
Creștinismul nu poate avea o limbă sacră cum au alte religii deoarece la Pogorârea Sfântului Duh peste Apostolii (Faptele Apostolilor cap. 2), aceștia când au predicat Evanghelia au fost înțeleși de oameni de diferite limbi care auzeau predica în limba lor.


[1] Preotul Prof. Dr Ioan Rămureanu, Istoria Bisericească Universală, Manual pentru Seminariile Teologice, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2004, pp. 229-231.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu