marți, 20 ianuarie 2015

Schimbarea calendarului. Calendar pe stil vechi vs Calendar pe stil nou. Partea a V-a din XI Dacă cercetăm Tipicul Bisericesc vedem clar că toate Bisericile trebuie să aibă Posturile în acelaşi timp.

Canonul 56 al Sinodului al VI-lea Ecumenic precizează: „de asemenea, am aflat că în ţara armenilor şi în alte locuri unii mănâncă ouă şi brânză în sâmbetele şi duminicile sfintei Patruzecimi (Păresimi). I s-a părut aşadar şi aceasta (sf. sinod) ca Biserica lui Dumnezeu, cea din întreaga lume, să ţie postul urmând unei singure rânduieli, şi să se înfrâneze (depărteze) şi anume de orice fel de sugrumări, ca şi de ouă şi brânză care sunt rodul şi facerile (produsele) celor de la care ne înfrânăm. Iar de n-ar păzi-o pe aceasta, dacă ar fi cleric să se caterisească, iar dacă ar fi laic să se afurisească.”[1]
Situația actuală, a Bisericii Ortodoxe încalcă acest canon ecumenic, prin faptul că, atunci când cei de pe stil nou termină postul cei de pe stil vechi încă mai ţin post, sau când cei de pe stil nou încep postul cei de pe stil vechi nu îl încep, în afară de Postul Paştelui care este comun.

Alte canoane sancționează ne celebrarera împreună, a tuturor creștinilor ortodocși, a marii sărbători creștine a Paștilor considerându-i schismatici pe cei ce nu sărbătoresc Paștile cum s-a stabilit la Sinodul I Ecumenic de la Niceea.

„Canonul 7 Sinodul II Ecumenic. (Primirea ereticilor în Biserică)
Pe aceia dintre eretici care revin la Ortodoxie, în partea celor ce se mântuiesc, îi primim după rânduiala mai jos arătată şi după obicei. Pe arieni şi pe macedonieni şi pe sabatinieni şi pe novaţieni cei ce-şi zic lor catari şi stângaci, apoi pe patrusprezeceni (quartodecimani), adică pe mercuraşi (tetradiţi) şi pe apolinarişti îi primim dacă dau zapis (scrisori de mărturisire de credinţă) şi dacă dau anatemei toată erezia care nu cugetă (învaţă) cum cugetă (învaţă) sfânta a lui Dumnezeu Biserică sobornicească şi apostolească şi îi pecetluim, adică îi ungem mai întâi cu sfântul mir, adică fruntea şi ochii şi nările şi gura şi urechile şi pecetluindu-i pe ei zicem: Pecetea darului Duhului Sfânt.
 (46, 47, 68 Apostolic.; 8, 19 Sinodul I Ecumenic; 95 Trulan; 7, 8 Laodiceea.; 57 Cartagina.; 1, 5, 47 Vasile cel Mare).[2]
Patrusprezeceni (quartodecimani).
„Una dintre cele mai controversate probleme legate de serbarea Paștilor a fost si este încă aceea a datei acestei serbări. Încă de la început au existat în Biserica veche mari divergente în ceea ce priveşte data si modul serbării Paștilor. Astfel, creştinii din părtile Siriei și ale Asiei Mici, întemeindu-se pe o tradiţie moştenită, după ei, de la Sfinţii Apostoli Ioan si Filip, aveau în vedere ziua anuala sau lunara și serbau întâi moartea Domnului (Pastile Crucii) la 14 Nisan, si apoi învierea (Pastile învierii) la 16 Nisan, indiferent de ziua săptămânala în care ar fi căzut aceste date. Partizanii acestei practici iudaizante se numeau quartodecimani, fiindcă serbau Pastile la 14 Nisan, adică odată cu iudeii. Ei socoteau ziua morţii nu ca zi de întristare ci ca zi de mântuire, deci de bucurie, de aceea în ziua de 14 Nisan, la ceasul al 9-lea (orele 3 p.m.), când Domnul și-a dat duhul pe cruce, ei terminau ajunarea și făceau agapa si cina.
Aceasta practica este condamnata de Biserica și, după Sinodul I Ecumenic, quartodecimanii sunt considerati schismatici, ei mai erau numiţi si ‹‹protopashiti››, pentru ca ei serbau Pastile mai întâi sau mai timpuriu.”[3]

Praznicele Împărătești trebuie sărbătorite la aceași dată în toată Biserica Ortodoxă.

Canonul 7 Sinodul II Ecumenic sancționează ne celebrarera împreună, a tuturor creștinilor ortdocși, a marii sărbători creștine a Paștelui, din acest canon observăm că Praznice  Împărătești ortodoxe care sunt egale ca importanță trebuie sărbătorite împreună de toți ortodocși dar acest lucru nu se întâmplă, pentru că Praznicele Împărătești pe stil nou sau stil vechi nu coincid decât doar Paștile și sărbătorile legate de el.
„Praznicele Împărătești ale Bisericii Ortodoxe sunt cele mai importante sărbători ale anului bisericesc. În timp ce numeroși sfinți și evenimente au importanță în anumite zone, întreaga Biserică sărbătorește toate cele treisprezece sărbători aflate deasupra tuturor celorlalte, Sfintele Paști și cele Douăsprezece Praznice Împărătești. Acestea sărbătoresc și ne reamintesc prezența istorică a Mântuitorului și a Maicii Sale aici pe pământ, printr-o serie de doisprezece evenimente cele mai importante.
Dintre acestea, șapte sunt praznice în onoarea Domnului nostru Iisus Hristos iar cinci sunt în onoarea Maicii Domnului, împreună constituind cele Doisprezece Praznice Împărătești.
    8 septembrie, Nașterea Maicii Domnului
    14 septembrie, Înălțarea Sfintei Cruci
    21 noiembrie, Intrarea Maicii Domnului în Biserică
    25 decembrie, Nașterea Domnului (Crăciunul)
    6 ianuarie, Epifania, Botezul Domnului
    2 februarie, Întâmpinarea Domnului
    25 martie, Bunavestire
    Duminica Intrării Domnului în Ierusalim, Duminica Floriilor
    Patruzeci de zile după Paști, Înălțarea Domnului
    Cincizeci de zile după Paști, Pogorârea Duhului Sfânt
    6 august, Schimbarea la Față
    15 august, Adormirea Maicii Domnului.”[4]

Situaţia actuală a calendarului bisericilor ortodoxe, încalcă Porunca a IV-a din Decalog care ne poruncește să cinstim Duminica și sărbătorile închinate lui Dumnezeu.

 Marile sărbătorii ale sfinților sau îngerilor și praznicele împărătești ortodoxe, sunt încălcate de cei pe stil vechi sau nou când acestea cad pe stil vechi sau nou, în afară de Paști și sărbătorile legate de el.

Dacă cercetăm canoanele Bisericii Ortodoxe vedem ce aceasta sancționează creștinii care țin calendare păgâne sau sărbători păgâne

Aceste canoanele sunt: 62, 24, 51, 65 Trulan; 54 Laodiceea.; 13 Gangra.; 15, 45, 63 Cartagina; IV Împărați. (21, 5-6).
Calendarul papal (Era Anno Domini) păstrează denumirea zilelor săptămânii după zeii religiei păgâne greco-romane.[1] Canoanele bisericii ortodoxe, www. comptepv.typepad.fr/canonice/2009/07/canoanele-bisericii-ortodoxe-1.html, accesat la data de 29.06.2012.
[2] Canoanele bisericii ortodoxe, www. comptepv.typepad.fr/canonice/2009/07/canoanele-bisericii-ortodoxe-1.html, accesat la data de 20.12.2013.
[3] Data sarbatorii Pastilor, www.crestinortodox.ro, accesat la data de 24.12.2013.
[4] Praznice Împărătești, www.orthodoxwiki.org, accesat la data de 24.12.2013.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu