marți, 20 ianuarie 2015

Schimbarea calendarului. Calendar pe stil vechi vs Calendar pe stil nou. Partea a VII-a din XI Situatia actuala a calendarului în Biserica Ortodoxă

            La începutul secolului al XX-lea Biserica Ortodoxa avea Calendarul în Era Papala(Anno Domini) dar respecta calendarul iulian pe stil vechi.
În anul 1923 a avut loc un Sinod ortodox în Grecia la care s-a hotărât adoptarea Calendarului Gregorian. Iar în anul 1948, s-a ţinut un alt Sinod la Moscova, în care s-a hotărât ca Pastele, să se ţină pe stil vechi la cei ce au trecut pe stil nou.
„Pentru menţinerea de bune raporturi între Bisericile Ortodoxe la Conferinţa ele la Moscova din 1948, dezbătându-se problema calendarului cu valoare pentru întreaga Ortodoxie, s-a stabilit ca sărbătorirea Sfintelor Paşti să se fixeze după stilul vechi (calendarul iulian) în conformitate cu Pascalia Alexandrină, iar sărbătorile fixe după calendarul în uz al Bisericii autocefale respective, ca şi obligaţia pentru clerici şi simpli credincioşi de a urma stilul acelei Biserici locale în graniţele căreia ei locuiesc, primindu-1 ca unul din obiceiurile acelei Biserici.
Biserica Ortodoxă Română aplică - în privinţa calendarului - hotărârile Consfătuirii de la Moscova. O reglementare unitară însă se aşteaptă de la viitorul Sfânt şi Mare Sinod în pregătire, pentru a se rezolva astfel această problemă importantă pentru cultul Bisericii Ortodoxe.”[1][1] Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, Drept Canonic Ortodox. Legislație și Administrație Bisericiască vol.II, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1990, pp. 328-329.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu