marți, 20 ianuarie 2015

Schimbarea calendarului. Calendar pe stil vechi vs Calendar pe stil nou. Partea a VI-a din XI


Era Bizantină și Era Papală

Adevărata problema a calendarului creştin ortodox a început, atunci când Papii au schimbat Era Bizantina (cunoscută sub denumirea Anno Mundi) cu Era Papala (cunoscută sub denumirea  Anno Domini) iar ortodocși au fost atrași să schimbe și ei Era Bizantină, în acest fel ei încălcându-și Sfânta lor Tradiție.

Era Bizantină (Era ortodoxă)

Era Bizantină „ [...] constituie calendarul folosit oficial începând din anul 691 d.Hr. până în 1728 de către Biserica Ortodoxă Răsăriteană, în Patriarhia Ecumenică din Imperiul Bizantin din 988 d.Hr. până în 1453 iar în Rusia din 988 d.Hr. până în 1700. Acest calendar, derivat din versiunea Septuaginta a Bibliei, plasează data creaţiei lumii cu 5509 ani înainte de Naşterea Domnului şi a fost caracterizată de o anumită tendinţă care era deja o tradiţie printre creștini şi evrei, de a număra anii de la facerea lumii (latină: Annus Mundi / Ab Origine Mundi (AM)). Anul întâi al acestui calendar, data presupusă de facere a lumii, este anul dintre 1 septembrie 5509 î.Hr. şi 31 august 5508 î.Hr.. [...]
Calendarul a fost calculat ca începând în 1 septembrie iar despre Iisus se considera că s-a născut în anul 5509 Annus Mundi (AM) - ani de la facerea lumii. Astfel, calendarul istoric a fost calculat de la facerea lumii, şi nu de la Naşterea lui Hristos, cum se proceda în Apus. Biserica Răsăriteană a evitat folosirea sistemului Anno Domini al lui Dionysius Exiguus, în Constantinopol data Naşterii lui Hristos fiind subiectul controverselor o lungă perioadă, până în secolul al XIV-lea. Pe de altă parte, Cronologia bizantină era identică cu Calendarul Iulian, cu excepţia următoarelor:

        numele lunilor au fost transcrise din latină în greacă
        primul an după facerea lumii a ţinut de la 1 septembrie 5509 î.Hr. până la 31 august 5508 î.Hr..
        prima zi a anului era 1 septembrie”[1]

Săptămâna în Era Bizantină

 Calendarul roman a atribuit una dintre zeităţile planetare pentru fiecare zi a săptămânii începând cu Soarele și continuând cu Luna, Marte, Mercur,
Jupiter, Venus și Saturn. Bizantinii firesc evitată folosirea acestor nume latine cu ecourile lor păgâne.
Ei au început săptămâna cu ‹‹Ziua Domnului›› (Kyriake), urmată de o succesiune ordonată de zile numerotate: Deutera, Trite, Tetarte, şi Pempte, o zi de ‹‹pregătire›› (Paraskeva), şi în cele din urmă Sabatton. Fiecare zi a fost consacrată pentru amintirea a unuia sau mai mulți martiri sau sfinți.”[2]

Anno Domini (Era Papală)

„Eră se bazează pe numerotarea anilor de la  naşterea [...] lui Iisus[...], cu d.Hr[3] se numără anii de la începerea acestei Ere, şi cu î.Hr[4] se numără ani înainte de începerea Erei. ”[5]
Era a fost creată „în anul 525 [...] de către Dionisie cel Mic. [...]
    Anul civil, [...]  începea la 1 ianuarie.”[6]

 Era Papala (Anno Domini) nu poate fi acceptată de ortodoxie

În Era Papala (Anno Domini) anul 1 se calculează de la naşterea lui Hristos, prima lună din an fiind ianuarie iar ultima decembrie.
            În Era Bizantina anul 1 se calcula de la zidirea lumii după anii înșirați în Biblie, prima lună din an fiind septembrie iar ultima august.
            În Era Papala suntem deci acum în anul 2014, iar în Era Bizantină în anul 7522/7523.
            În Era Bizantina prima zi din săptămână este Kyriake (Duminica), iar ordinea zilelor săptămânii și numele zilelor sunt: Kyriake (Duminica), Deutera (luni), trite (marţi), tetarte (miercuri), pempte (joi), paraskeve (vineri), sabatton (sâmbătă).
            În Era Papală zilele săptămâni au denumirea după zeitățile religiei greco-romane: luni, marți, miercuri, joi, vineri.
Era Papala aşează Duminica (Kyriake în Era Bizantina Ortodoxă) la sfârşitul săptămâni ea fiind prima zi în Era Bizantină.
Putem vedea de asemenea ca utilizarea Erei Bizantine începe în anul 691 până la 1728, iar nou ştim bine, ca în anul 691 a fost a doua sesiune a Sinod al VI-lea Ecumenic. Probabil ca la acest Sinod, s-a hotarât ca Era Bizantină sa fie utilizată de Biserică.
Era Papala (Anno Domini) nu poate fi acceptată, deoarece prin această Era se încurajează teoriile evoluţiei umane, care cred ca omul este mai vechi de şapte milenii calculate în Era Bizantină şi evoluează din maimuţă.
Calendarul creștin conform Sfintei Tradiție ortodoxe a fost făcut după Emisfera Nordică din Europa și Asia Mică!


[1] Cronologia Creației în Imperiul Bizantin, www. orthodoxwiki.org, accesat la data de 10.11.2014.
[2]  Marcus Louis Rautman, Daily Life in the Byzantine Empire, Greenwood Press, 88 Post Road West, Westport, an imprint of Greenwood Publishing Group, Inc., pp.4-5.
[3] După Hristos.
[4] Înainte de Hristos.
[5] Anno Domini, www. wikipedia. org, accesat la data de 16.05.2012.
[6] Anno Domini, www. wikipedia. org, accesat la data de 16.05.2012.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu