marți, 20 ianuarie 2015

Schimbarea calendarului. Calendar pe stil vechi vs Calendar pe stil nou. Partea a III-a din XICalendarul ortodox este dogmă.
Calendarul ortodox face parte din Sfânta Tradiție. „Sfânta Tradiţie sau Sfânta Predanie este învăţătura dată (lăsată şi transmisă) de Dumnezeu prin viu grai Bisericii, din care o parte s-a fixat în scris, mai târziu. Ca şi Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie cuprinde descoperirea dumnezeiască trebuitoare mântuirii noastre.”[1]
Din Sfânta Tradiție fac parte următoarele aspecte: „hotărârile dogmatice ale sinoadelor ecumenice și ale sinoadelor locale aprobate de Sinodul al VI-lea Ecumenic; simbolurile și mărturisirile de credință ale Bisericii primare; mărturisirile de credință și catehismele mai noi ale Bisericii, canoanele apostolice și ale Sfinților Părinți, scrierile Sfinților Părinți, cultul divin[2] cuprins în cărțile de slujbă, monumentele de artă bisericească, datinile, obiceiurile și practicile Bisericii.”[3]
            Calendarul face parte din Sfânta Tradiție pentru că face parte din cultul divin iar în acestă situație calendarul este o dogmă deoarece este revelat de Dumnezeu.
„Dogma este un adevăr de credință revelată de Dumnezeu, formulat de Biserică, teoretic, imuabil și necesar pentru mântuire.”[4]


[1] Sfânta Tradiție, www.orthodoxwiki.org, accesat la data de 15.11.2013.
[2] Din cultul divin face parte și calendarul.
[3] Pr. Conf. dr. George Remete, Dogmatică Ortodoxă, Manual pentru Seminarile Teologice, Ediţia a treia, revăzută şi adăugită, Reîntregirea, Alba Iulia, 2000, p.106.
[4] Ibidem, p.23.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu