marți, 20 ianuarie 2015

Schimbarea calendarului. Calendar pe stil vechi vs Calendar pe stil nou. Partea a IX-a din XICalendarul ne arată ce slujbe trebuie să se săvârșescă la Biserică.

Slujbele care se săvârșesc în cadrul cultului divin public, adică la Biserică, în cinstea sfinților, a îngerilor și a lui Dumnezeu, se săvârșesc după cum ne arată calendarul ortodox, nici o slujbă din cadrul cultului divin public al Bisericii nu se poate face fără să se consulte calendarul.
Modul cum slujbele se săvârșesc ni-l arată carte de rânduieli a slujbelor numită Tipic bisericesc.
Primul Tipic bisericesc a fost „Tipicul Sfântului Sava de Ierusalim, [...] dat Sfântului de Iisus Hristos în vedenie”[1] în „anul 470”[2]
 „Tipicul este acea carte de cult a Bisericii Ortodoxe, care cuprinde regulile stabilite de Sfinţii Părinţi, pentru săvârşirea serviciului divin, în întreg anul bisericesc.[...]
În Tipic [...] întâlnim indicaţii cu privire la oficierea ciclului zilnic al slujbelor bisericesti (Utrenie, Ceasuri, Sfânta Liturghie, Vecernie, Pavecerniţa); ciclului săptămânal (Octoih); ciclului lunar (Minei); slujbelor din Postul Mare (Triod) și Penticostar. [...]
Tot în Tipic întâlnim rânduielile de slujba ale Sfintelor Taine și ale ierurgiilor principale, precum și indicaţii asupra unor practici din domeniul cultului (aprinderea luminilor în biserică, tragerea clopotelor și toaca, ) practici rituale (ca scoaterea Sfintei Cruci din Altar în mijlocul bisericii, la Denia celor 12 Evanghelii din Săptămâna Patimilor, reguli de ajunare, cum să petreacă monahii în chiliile lor, la masa și în biserică la anumite sărbători și praznice).”[3][1] Diacon Gheorge Băbuț, Postul ortodox și mîncările de post, Editura Bisericii ortodoxe din Moldova, sine anno., p.22.
[2] Ibidem, p.22.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu